Echinokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landsting eller region och till Folkhälsomyndigheten. Echinokockinfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

Echinokockinfektion inkluderar i det svenska anmälningssystemet både infektion med E. granulosus och E. multilocularis.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år inom respektive län/region som rapporterats smittade utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
Blekinge 0/00/00/00/01/0,630/00/00/01/0,650/00/0
Dalarna 0/00/01/0,350/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/01/0,351/0,352/0,700/02/0,710/01/0,361/0,36
Halland 0/01/0,290/01/0,300/00/00/00/01/0,321/0,330/0
Jämtland 0/00/00/00/00/01/0,770/00/00/00/00/0
Jönköping 0/01/0,271/0,272/0,550/00/01/0,281/0,291/0,291/0,290/0
Kalmar 0/01/0,400/00/00/00/03/1,241/0,420/00/00/0
Kronoberg 0/01/0,491/0,491/0,501/0,501/0,511/0,511/0,522/1,060/00/0
Norrbotten 0/00/01/0,400/02/0,800/00/00/01/0,400/00/0
Skåne 0/02/0,141/0,075/0,361/0,077/0,522/0,155/0,384/0,312/0,162/0,16
Stockholm 0/02/0,082/0,083/0,136/0,267/0,308/0,354/0,186/0,277/0,326/0,28
Södermanland 0/01/0,331/0,331/0,343/1,024/1,373/1,042/0,701/0,360/00/0
Uppsala 1/0,250/01/0,260/01/0,270/00/01/0,280/00/00/0
Värmland 0/00/04/1,412/0,711/0,360/02/0,721/0,360/01/0,370/0
Västerbotten 0/00/01/0,370/00/00/01/0,380/00/00/02/0,77
Västernorrland 0/01/0,410/01/0,410/00/00/01/0,410/00/00/0
Västmanland 0/02/0,720/00/00/00/00/01/0,381/0,380/00/0
Västra Götaland 1/0,066/0,341/0,064/0,234/0,233/0,183/0,183/0,182/0,122/0,123/0,19
Örebro 0/01/0,332/0,650/01/0,330/01/0,342/0,690/01/0,350/0
Östergötland 0/00/00/01/0,210/03/0,660/00/00/00/01/0,23
Totalt2/0,0219/0,1817/0,1622/0,2122/0,2228/0,2825/0,2525/0,2520/0,2116/0,1715/0,16