Echinokockinfektion är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landsting eller region och till Folkhälsomyndigheten. Echinokockinfektion är en smittspårningspliktig sjukdom. Sjukdomen blev anmälningspliktig den 1:a juli 2004.

Echinokockinfektion inkluderar i det svenska anmälningssystemet både infektion med E. granulosus och E. multilocularis.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/01/0,350/00/01/0,350/00/00/00/0
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 1/0,290/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,420/00/0
Kronoberg 0/00/00/01/0,520/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne 0/01/0,080/00/00/00/01/0,080/03/0,230/00/00/0
Stockholm 1/0,040/00/01/0,041/0,040/00/00/00/00/00/01/0,04
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,350/01/0,35
Uppsala 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,28
Värmland 0/01/0,360/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,41
Västmanland 0/00/01/0,380/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 0/01/0,061/0,060/00/00/00/00/00/00/00/01/0,06
Örebro 1/0,340/00/00/00/00/00/01/0,340/00/00/00/0
Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,22
Totalt3/0,033/0,032/0,022/0,022/0,020/01/0,012/0,023/0,032/0,020/06/0,06