Under 2007 anmäldes 24 fall av Echinokockinfektion, vilket ser ut som en rejäl ökning från de 7 rapporterade fallen 2006. I själva verket utgör endast 7 fall nyupptäckta infektioner medan de resterande 17 rapporterats retroaktivt från en tidsperiod mellan 1997 och 2006.

Av det totala antalet anmälda fall var 16 kvinnor och 8 män från 20 till 80 år. De härstammade från och antas ha infekterats i områden där parasiten förekommer endemiskt, framförallt från Irak och Turkiet.