Under 2008 anmäldes 13 fall av echinokockinfektion, vilket är jämförbart med tidigare år.

Av det totala antalet anmälda fall var 5 kvinnor och 8 män i främst 20- till 40-årsåldern. De uppgavs ha smittats i områden där parasiten förekommer endemiskt, till exempel i Irak, Turkiet och delar av före detta Jugoslavien.