Under 2009 anmäldes 15 fall av echinokockinfektion, vilket är jämförbart med tidigare år.

Av dessa var 5 kvinnor och 8 män (för 2 personer var könet okänt) i åldern 17 till 62 år. De uppgavs ha smittats i områden där parasiten förekommer endemiskt, till exempel i Irak, Iran och delar av före detta Jugoslavien. Baserat på klinisk bild, epidemiologisk bakgrund och laboratorieresultat var samtliga rapporterade fall E. granulosus-infektioner.