Fågelinfluensa (H5N1)

Fågelinfluensa av typen H5N1 klassas enligt smittskyddslagen som en allmänfarlig sjukdom och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och Folkhälsomyndigheten. Genom att fågelinfluensa av typen H5N1 klassas som allmänfarlig sjukdom underlättas arbetet med smittspårning.

Sjukdomsinformation

Årsrapporter

Inget fall av fågelinfluensa A(H5N1) har diagnosticerats bland människor i Sverige. Inget högpatogent H5N1-virus har detekterats bland fåglar i Sverige sedan 2006.

Gå till toppen av sidan