Inget fall av fågelinfluensa A(H5N1) har diagnosticerats bland människor i Sverige. Inget högpatogent H5N1-virus har detekterats bland fåglar i Sverige sedan 2006.