Under 1999 anmäldes 161 fall av hepatit A-infektion. Årsincidensen var 1,8 fall/100 000 invånare. Den epidemi som pågått bland intravenösa missbrukare sedan 1993 i olika delar av landet tycktes nu vara över – endast tre av de inhemskt smittade uppgavs ha en sådan bakgrund – och åter var det utlandssmitta som dominerade. Inhemska fall rapporterades från 13 av 21 landsting (incidens 0,2-2,4/100 000 invånare, hela riket 0,6).

Femtioåtta personer hade smittats i Sverige. Sjutton av dessa var sekundärfall till kända sjukdomsfall men för flertalet var smittkällan okänd. 103 personer smittades utomlands, 38 av dessa var svenskar och 24 av dem hade besökt resmål som borde ha föranlett profylax. 25 % av fallen inträffade i åldersgruppen under 10 år, 25 % var mellan 10 och 20 års ålder.