Under år 2000 anmäldes 152 fall av hepatit A-infektion. Årsincidensen var 1,7 fall/100 000 invånare. För 139 av fallen fanns klinisk anmälan med epidemiologisk information. 52 personer hade smittats utomlands, 27 av dem var svenskar och nio av dessa hade besökt resmål där risken för hepatit A-smitta bedöms som mycket liten. Av de 18 som besökt högriskländer hade några få fått gammaglobulin som profylax, ingen hade fått hepatit A-vaccin. Inhemska fall rapporterades från tolv av 21 landsting (incidens 0,3-3,5/100 000 invånare; hela riket 0,9/100 000). 77 personer smittades i Sverige. Trettiotvå av dem var sekundärfall till kända sjukdomsfall.

Fyrtio procent av fallen inträffade hos barn under 10 års ålder, varav de flesta smittats i Sverige, 16 % var mellan 10 och 20 års ålder. 22 % av de insjuknade var äldre än 40 år.