Under 2001 anmäldes 169 fall av hepatit A. Årsincidensen var 1,9 fall per 100 000 invånare, en tioprocentig ökning jämfört med året före (154 fall rapporterade). Klinisk information finns tillgänglig för 162 anmälda fall. Sjuttien personer smittades utomlands och 90 i Sverige. I de äldre åldersgrupperna dominerade de inhemskt smittade.

Inhemska fall rapporterades från 13 av 21 landsting (incidens för hela riket 1 per 100 000 invånare). Den största ökningen av rapporterade inhemska fall skedde i Västerbotten (tio fall 2001 och två fall 2000), V Götaland (20 fall 2001 och 12 fall 2000), Västmanland (nio fall 2001 och inget fall 2000) samt Uppsala (sex fall 2001 och inget fall 2000).

Hepatit A har under senare år haft en distinkt årstidsvariation med flest utlandssmittade under sommaren (insjuknande och rapportering tidig höst) och flest inhemskt smittade under vintersäsongen.

Ett utbrott associerat med förtäring av ruccolasallad inträffade 2001. De vanligaste smittländerna under året var Spanien (nio fall), Syrien (sex fall), Tunisien och Brasilien (vardera fem fall) Turkiet, Pakistan, Ryssland och Dominikanska Republiken (vardera fyra fall).