Under 2002 anmäldes 76 fall av hepatit A, vilket var en kraftig minskning jämfört med de 169 rapporterade fallen året innan. En tredjedel av fallen var smittade i Sverige. Inhemska fall rapporterades från åtta av 21 landsting. Antalet inhemska fall var jämnt fördelade över året, till skillnad från föregående år då en tydlig anhopning fall observerades under vintersäsongen. För flertalet personer var smittkällan okänd. En av de inhemskt smittade personerna uppgav intravenöst missbruk som trolig smittkälla.

I samtliga de nordiska länderna har incidensen av hepatit A sedan 1960-talet varit låg, med tillfälliga toppar på grund av utbrott i högriskgrupper. Norden kan anses vara ett icke-endemiskt område för hepatit A.