Trender

Antalet anmälda hepatit A-fall minskade kraftigt under året, både vad gällde inhemskt och i utlandet smittade personer. Det totala antalet rapporterade fall sjönk med nära en tredjedel.

Tidsmässig och geografisk spridning

De inhemska fallen var spridda under året med ett fåtal anmälningar per månad förutom under hösten då endast ett fall rapporterades under perioden september till december. I juni observerades fler fall än vanligt beroende på utbrottet på Västkusten.

Incidensen var låg, mellan noll och 1,4 fall per 100 000 invånare i hela landet. Den vanliga koncentrationen av fall till storstadsregionerna uteblev, då Göteborg inte rapporterade ett enda fall och Malmö endast två.

Kön och ålder

Ålders- och könsfördelningen av de inhemskt smittade personerna liknade inte alls året innan. Under 2005 drabbades alla åldrar och båda könen i stort sett samma utsträckning.

Smittkälla

För de anmälningar där trolig smittkälla angavs var mat den vanligaste orsaken.

Utbrott

Ett utbrott av hepatit A registrerades under 2005. Under sommaren insjuknade fem personer på västkusten med hepatit A (inklusive en person från Stockholm, som var där för att hälsa på vänner). Stammarna sekvenserades på SMI och såg identiska ut. De visade sig att samtliga sjuka ätit en buffé från samma restaurang/ cateringfirma. Det gick aldrig att fastställa ett enskilt livsmedel som sannolik smittkälla.