Hepatit D – sjukdomsstatistik

Lyssna

Hepatit D klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten.

Hepatit D är en smittspårningspliktig sjukdom.

Statistiken grundar sig på den region där första anmälan av sjukdomen rapporteras och där första fallet skapas. Variabeln som används är statistikgrundande smittskyddsenhet.

Sjukdomsinformation

Årsrapport Län/Regioner

Hepatit D 2016

Hepatit D orsakas av ett virus som kräver en samtidig infektion med hepatit B-virus för att kunna föröka sig och ge upphov till sjukdom. Sjukdomen finns globalt men fokuserad till länder där hepatit B är vanligt förekommande. Smittöverföringen sker främst via blod eller kroppsvätskor, det vill säga på samma sätt som för hepatit B och hepatit C.

Utfall

År 2016 rapporterades 77 fall av hepatit D-infektion i Sverige. Det är fler fall än tidigare år och trenden är uppgående. De senaste tio åren har i medeltal 43 fall rapporterats per år. Incidensen år 2016 var 0,77 fall per 100 000 invånare.

Figur 1. Antal rapporterade fall av hepatit D 2007–2016.

Figur 1. Antal rapporterade fall av hepatit D 2007–2016

Ålder och kön

Den rapporterade medianåldern var 36 år med spridning 13–68 år. Åldrarna anges vid anmälningsdatum och kan skilja sig från åldern vid överföring av infektionen. Fler män än kvinnor anmäldes med hepatit D-infektion. Av fallen år 2016 var 43 män (56 procent) och 34 kvinnor (44 procent).

Figur 2. Antal rapporterade fall bland kvinnor och män 2007–2016.

Figur 2. Antal rapporterade fall bland kvinnor och män 2007–2016

Smittväg

Av anmälda fall 2016 rapporterades tre via graviditet, förlossning eller amning och två fall bland personer som injicerar droger. Osäkerhet om smittväg eller okänd smittväg anmäldes i 72 fall.

Smittland

År 2016 rapporterades tre fall där överföringen av infektionen skett i Sverige. Detta är på samma nivå som de senaste tio åren då i medeltal fyra fall per år anmälts med smittland Sverige. Två av fallen 2016 anmäldes bland personer som injicerar droger och ett fall saknade information om smittväg. Annat smittland än Sverige uppgavs i 71 fall (92 procent). De vanligaste smittländerna utanför Sverige var Mongoliet, Afghanistan och Syrien. För tre fall saknades information om smittland.

Geografisk fördelning i Sverige

Flest fall anmäldes från Stockholms län (50 procent), Västra Götaland och Västernorrland.

Sammanfattande bedömning och förslag på åtgärder

De senaste åren har antalet fall ökat, troligen på grund av att fler människor nyligen kommit till Sverige från områden där hepatit D är vanligt förekommande. Tidigare diagnos av hepatit B-infektion är en förutsättning för hepatit D-infektion och antalet anmälningar kan också påverkas av att hepatit B-infektion på samma sätt ökat under de senaste tio åren.

Läs mer

Årsstatistik för samtliga fall

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland.

Statistiken uppdateras den 8:e varje månad med föregående månads inrapporterade fall. All statistik som har publicerats här uppdateras varje dygn. Information om fallen kan förändras och antal fall kan därför komma att justeras.

Samtliga fall av Hepatit D – sjukdomsstatistik
Län/Regioner 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Blekinge 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,63 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Dalarna 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,35 0 / 0 1 / 0,35 0 / 0 0 / 0 1 / 0,35 0 / 0 0 / 0
Gotland 0 / 0 1 / 1,64 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1,72 0 / 0 0 / 0
Gävleborg 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0,70 2 / 0,70 3 / 1,05 0 / 0 1 / 0,35 2 / 0,71 1 / 0,36
Halland 1 / 0,29 1 / 0,29 0 / 0 0 / 0 1 / 0,30 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Jämtland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Jönköping 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,28 2 / 0,55 1 / 0,28 1 / 0,28 4 / 1,15 2 / 0,58
Kalmar 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 1,22 1 / 0,41 1 / 0,41 0 / 0 1 / 0,42 3 / 1,27
Kronoberg 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,49 0 / 0 3 / 1,50 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Norrbotten 1 / 0,40 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0,80 4 / 1,60 0 / 0 2 / 0,80 2 / 0,80 0 / 0
Skåne 1 / 0,07 0 / 0 2 / 0,14 3 / 0,21 4 / 0,29 1 / 0,07 7 / 0,51 4 / 0,30 3 / 0,23 5 / 0,38 10 / 0,78
Stockholm 8 / 0,33 39 / 1,59 31 / 1,27 19 / 0,79 33 / 1,38 45 / 1,89 34 / 1,45 34 / 1,47 39 / 1,72 39 / 1,75 39 / 1,77
Södermanland 0 / 0 0 / 0 1 / 0,33 1 / 0,33 0 / 0 2 / 0,67 3 / 1,02 2 / 0,69 0 / 0 2 / 0,70 0 / 0
Uppsala 0 / 0 0 / 0 2 / 0,50 2 / 0,51 4 / 1,03 2 / 0,52 1 / 0,27 2 / 0,54 3 / 0,83 3 / 0,85 0 / 0
Värmland 0 / 0 0 / 0 1 / 0,35 1 / 0,35 0 / 0 1 / 0,35 0 / 0 1 / 0,36 1 / 0,36 2 / 0,72 1 / 0,36
Västerbotten 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,37 0 / 0 3 / 1,11 0 / 0 3 / 1,13 2 / 0,76 2 / 0,76
Västernorrland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0,82 2 / 0,82 2 / 0,81 1 / 0,41 7 / 2,85 1 / 0,41 0 / 0
Västmanland 1 / 0,36 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,36 0 / 0 1 / 0,37 1 / 0,37 1 / 0,37 1 / 0,38 0 / 0
Västra Götaland 3 / 0,17 1 / 0,06 3 / 0,17 3 / 0,17 0 / 0 6 / 0,35 5 / 0,29 4 / 0,24 10 / 0,60 3 / 0,18 1 / 0,06
Örebro 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,33 2 / 0,66 1 / 0,33 2 / 0,68 2 / 0,69 5 / 1,74
Östergötland 2 / 0,42 0 / 0 1 / 0,21 0 / 0 1 / 0,21 1 / 0,21 3 / 0,65 2 / 0,44 2 / 0,44 5 / 1,12 3 / 0,68
Totalt 17 / 0,16 42 / 0,40 41 / 0,39 31 / 0,30 50 / 0,48 70 / 0,68 74 / 0,72 54 / 0,53 77 / 0,77 74 / 0,75 67 / 0,69