Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,36
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/01/0,351/0,360/00/01/0,36
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,430/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne 0/00/00/00/00/00/00/00/00/01/0,080/0
Stockholm 0/02/0,081/0,042/0,093/0,132/0,094/0,184/0,180/02/0,090/0
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 0/00/00/01/0,270/01/0,281/0,280/00/00/00/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Örebro 0/00/00/00/00/00/00/01/0,351/0,350/00/0
Östergötland 0/00/00/00/01/0,220/00/01/0,230/00/01/0,23
Totalt0/02/0,021/0,013/0,034/0,043/0,036/0,067/0,071/0,014/0,043/0,03