Hepatit D – sjukdomsstatistik

Lyssna

Sjukdomsinformation

Årsrapport Län/Regioner

2012

Hepatit D orsakas av ett virus som kräver en samtidig infektion med hepatit B-virus för att kunna föröka sig hos den som smittats och ge upphov till sjukdom. De som smittas blir i regel kroniska bärare av hepatit D, vilket ökar risken för allvarlig leverskada. Hepatit D förekommer över hela världen men rapporteras främst från länder kring Medelhavet. De få fall som rapporterats smittade i Sverige har framför allt smittats via injektionsmissbruk.

Utfall och trend

Under 2012 anmäldes 25 fall av hepatit D, vilket är 10 fall färre än 2011. Sedan början av 2000-talet har det skett en ökning av rapporterade hepatit D-fall i Sverige, om än från en mycket låg nivå. Ökningen har skett bland utlandsfödda som smittats utomlands, förmodligen före immigration till Sverige. 2012 uppgavs endast 3 personer ha smittats i Sverige vilket ligger på samma nivå som medeltalet per år för inhemska fall under den föregående femårsperioden. Två av dessa uppgavs ha smittats via injektionsmissbruk och i ett fall saknades uppgift om smittväg. För de övriga fallen hade smittöverföringen skett i länder där hepatit D är vanligare än i Sverige. Majoriteten av dem var också födda i det land där de blivit smittade. Av de 25 anmälda personerna med Hepatit D var 19 män och 6 kvinnor.

Årsstatistik för samtliga fall

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år.
Siffrorna baseras på samtliga fall inom respektive län/region, oavsett smittland. Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Samtliga fall av Hepatit D – sjukdomsstatistik
Län/Regioner 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
Blekinge 0 / 0 0 / 0 1 / 0,63 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Dalarna 0 / 0 0 / 0 1 / 0,35 0 / 0 1 / 0,35 0 / 0 0 / 0 1 / 0,35 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Gotland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 1,72 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Gävleborg 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0,70 2 / 0,70 3 / 1,05 0 / 0 1 / 0,35 2 / 0,71 1 / 0,36 2 / 0,72
Halland 1 / 0,29 0 / 0 0 / 0 1 / 0,30 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0
Jämtland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 1,58
Jönköping 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,28 2 / 0,55 1 / 0,28 1 / 0,28 4 / 1,15 2 / 0,58 0 / 0
Kalmar 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 3 / 1,22 1 / 0,41 1 / 0,41 0 / 0 1 / 0,42 3 / 1,27 1 / 0,43
Kronoberg 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,49 0 / 0 3 / 1,50 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,53
Norrbotten 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0,80 4 / 1,60 0 / 0 2 / 0,80 2 / 0,80 0 / 0 0 / 0
Skåne 0 / 0 2 / 0,14 3 / 0,21 4 / 0,29 1 / 0,07 7 / 0,51 4 / 0,30 3 / 0,23 5 / 0,38 10 / 0,78 1 / 0,08
Stockholm 28 / 1,15 31 / 1,27 19 / 0,79 33 / 1,38 45 / 1,89 34 / 1,45 34 / 1,47 39 / 1,72 39 / 1,75 39 / 1,77 26 / 1,20
Södermanland 0 / 0 1 / 0,33 1 / 0,33 0 / 0 2 / 0,67 3 / 1,02 2 / 0,69 0 / 0 2 / 0,70 0 / 0 2 / 0,72
Uppsala 0 / 0 2 / 0,50 2 / 0,51 4 / 1,03 2 / 0,52 1 / 0,27 2 / 0,54 3 / 0,83 3 / 0,85 0 / 0 0 / 0
Värmland 0 / 0 1 / 0,35 1 / 0,35 0 / 0 1 / 0,35 0 / 0 1 / 0,36 1 / 0,36 2 / 0,72 1 / 0,36 0 / 0
Västerbotten 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,37 0 / 0 3 / 1,11 0 / 0 3 / 1,13 2 / 0,76 2 / 0,76 2 / 0,77
Västernorrland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 2 / 0,82 2 / 0,82 2 / 0,81 1 / 0,41 7 / 2,85 1 / 0,41 0 / 0 1 / 0,41
Västmanland 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,36 0 / 0 1 / 0,37 1 / 0,37 1 / 0,37 1 / 0,38 0 / 0 0 / 0
Västra Götaland 1 / 0,06 3 / 0,17 3 / 0,17 0 / 0 6 / 0,35 5 / 0,29 4 / 0,24 10 / 0,60 3 / 0,18 1 / 0,06 2 / 0,12
Örebro 0 / 0 0 / 0 0 / 0 0 / 0 1 / 0,33 2 / 0,66 1 / 0,33 2 / 0,68 2 / 0,69 5 / 1,74 2 / 0,70
Östergötland 0 / 0 1 / 0,21 0 / 0 1 / 0,21 1 / 0,21 3 / 0,65 2 / 0,44 2 / 0,44 5 / 1,12 3 / 0,68 0 / 0
Totalt 30 / 0,29 41 / 0,39 31 / 0,30 50 / 0,48 70 / 0,68 74 / 0,72 54 / 0,53 77 / 0,77 74 / 0,75 67 / 0,69 42 / 0,44