Hepatit E klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta inhemska vatten eller livsmedelsburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Hepatit E är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år inom respektive län/region som rapporterats smittade utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/00/00/01/0,360/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/01/1,740/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/01/0,350/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland 0/01/0,300/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/01/0,790/00/00/00/0
Jönköping 1/0,270/01/0,280/00/00/00/00/00/00/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,430/00/0
Kronoberg 0/00/01/0,500/00/00/00/02/1,060/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/01/0,400/00/00/00/00/00/0
Skåne 0/01/0,071/0,071/0,071/0,070/00/00/00/00/01/0,08
Stockholm 1/0,041/0,043/0,131/0,045/0,224/0,186/0,273/0,144/0,183/0,143/0,14
Södermanland 0/00/00/00/00/02/0,690/00/00/00/00/0
Uppsala 0/00/01/0,261/0,271/0,270/00/01/0,290/00/01/0,30
Värmland 0/00/01/0,351/0,360/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 1/0,062/0,121/0,060/06/0,350/04/0,244/0,250/02/0,122/0,13
Örebro 0/00/00/01/0,330/00/00/00/00/00/01/0,36
Östergötland 0/00/01/0,211/0,220/00/00/00/00/00/01/0,23
Totalt3/0,035/0,0511/0,116/0,0614/0,146/0,0612/0,1211/0,115/0,055/0,059/0,09