Hepatit E klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta inhemska vatten eller livsmedelsburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Hepatit E är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per år/Antal fall per 100 000 invånare och år inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Blekinge 0/01/0,631/0,630/00/01/0,630/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/00/01/0,351/0,351/0,360/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/01/1,720/01/1,750/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland 2/0,590/00/03/0,911/0,312/0,621/0,320/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/01/0,790/00/00/00/0
Jönköping 1/0,270/02/0,550/01/0,281/0,281/0,290/00/02/0,590/0
Kalmar 0/00/00/00/01/0,411/0,411/0,420/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/02/1,030/01/0,530/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne 3/0,222/0,141/0,072/0,152/0,151/0,081/0,080/00/01/0,080/0
Stockholm 1/0,042/0,081/0,040/03/0,134/0,184/0,185/0,232/0,092/0,091/0,05
Södermanland 0/00/00/00/00/03/1,040/00/00/00/01/0,37
Uppsala 0/01/0,260/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Värmland 3/1,060/00/03/1,072/0,710/00/03/1,091/0,370/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/02/0,740/00/00/00/00/00/0
Västernorrland 0/00/00/01/0,410/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 2/0,123/0,173/0,177/0,4112/0,718/0,486/0,361/0,064/0,250/00/0
Örebro 0/00/01/0,331/0,330/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland 1/0,210/01/0,211/0,221/0,220/00/00/01/0,230/00/0
Totalt13/0,139/0,0910/0,1018/0,1826/0,2625/0,2516/0,1611/0,118/0,085/0,052/0,02