Hepatit E klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta inhemska vatten eller livsmedelsburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Hepatit E är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/01/0,640/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/01/0,360/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/01/1,740/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland 0/00/01/0,320/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/01/0,790/00/00/01/0,790/00/00/00/00/0
Jönköping 0/00/00/00/00/00/00/01/0,290/00/00/00/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/01/0,420/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne 0/00/00/01/0,080/00/00/00/00/00/00/00/0
Stockholm 1/0,040/01/0,043/0,131/0,040/01/0,041/0,041/0,041/0,040/00/0
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 2/0,121/0,061/0,064/0,240/00/00/01/0,060/00/01/0,060/0
Örebro 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Totalt3/0,033/0,034/0,049/0,091/0,010/03/0,033/0,031/0,011/0,011/0,010/0