Hepatit E klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta inhemska vatten eller livsmedelsburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Hepatit E är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/00/00/01/0,350/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Halland 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,310/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 0/00/00/00/00/01/0,280/00/00/00/01/0,280/0
Kalmar 0/00/00/00/00/01/0,410/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/01/0,400/00/00/00/00/00/00/0
Skåne 1/0,070/00/00/00/00/00/01/0,070/00/01/0,071/0,07
Stockholm 2/0,092/0,093/0,131/0,042/0,092/0,090/00/00/00/00/00/0
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 0/01/0,270/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/02/0,710/00/00/00/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/01/0,370/00/00/00/01/0,370/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 1/0,063/0,182/0,121/0,061/0,062/0,123/0,182/0,121/0,061/0,061/0,060/0
Örebro 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland 0/01/0,220/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Totalt4/0,047/0,075/0,052/0,024/0,047/0,075/0,054/0,042/0,021/0,014/0,041/0,01