Hepatit E klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Misstänkta inhemska vatten eller livsmedelsburna utbrott skall meddelas till miljökontoret eller motsvarande i kommunen.

Hepatit E är en smittspårningspliktig sjukdom.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/01/0,630/00/00/00/0
Dalarna 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/00/00/00/00/00/00/01/0,350/00/00/0
Halland 1/0,300/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jämtland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Jönköping 1/0,280/00/00/00/00/00/00/01/0,280/01/0,280/0
Kalmar 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/01/0,500/00/00/00/00/0
Norrbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Skåne 0/01/0,070/00/00/00/00/00/01/0,070/00/00/0
Stockholm 0/01/0,041/0,041/0,040/00/01/0,042/0,080/00/00/00/0
Södermanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Uppsala 0/00/00/01/0,260/00/00/00/00/00/00/00/0
Värmland 0/00/00/01/0,350/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västernorrland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västmanland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västra Götaland 0/01/0,060/00/00/01/0,060/01/0,060/02/0,120/00/0
Örebro 1/0,330/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland 0/00/00/00/00/00/01/0,210/01/0,211/0,210/00/0
Totalt3/0,033/0,031/0,013/0,030/01/0,013/0,034/0,044/0,043/0,031/0,010/0