Under 2007 rapporterades 8 fall av hepatit E. Samtliga var enligt anmälan smittade utomlands och 7 var män. 7 hade IgM-antikroppar mot hepatit E, 6 män och en kvinna, i ålder mellan 18 och 72 år. Samtliga var smittade utomlands, de 6 männen i Asien eller Afrika, och kvinnan i Serbien/Montenegro. Hos 4 av personerna kunde hepatit E-virus RNA detekteras och det visade sig att 3 av männens stammar tillhörde genotyp 1, vilket är den vanligast förekommande humana typen i Asien. Kvinnan var smittad med en genotyp 3-stam som liknade stammar som finns bland grisbesättningar i USA. Vi har tidigare funnit en annan genotyp 3-stam 2006 hos en kvinna, som varit dels i Österrike och dels på Mallorca. Den stammen liknade stammar som påträffats hos grisbesättningar i Spanien och skulle kunna stämma med smitta på Mallorca.