Under 2008 rapporterades 7 fall av hepatit E i Sverige. De insjuknade var mellan 5 och 42 år och 4 var män och 3 kvinnor. Smittland var okänt för en person medan 3 personer smittats i Pakistan och en i vardera Iran, Nepal och Vietnam. Sex var smittade med genotyp 1, som är vanligt förekommande i Asien, medan en man var smittad med en genotyp 3-stam, som liknade stammar som cirkulerar bland mellansvenska grisbesättningar. Under året har i samarbete med SVA hepatit E-stammar från svenska vildsvin undersökts, varvid en man från Västsverige med akut hepatit 2002, visat sig vara smittad med en stam lik den från vildsvin i Halland.