Under 2009 rapporterades 10 fall av hepatit E. Av dessa hade 4 smittats i Sverige. Det är första gången som inhemskt smittade fall rapporteras. Samtliga fall var i åldrarna mellan 19 och 67 år och 9 var män och 1 var kvinna. 3 personer smittades i Bangladesh och 1 i vardera Thailand, Indien och Turkiet. Smittkälla var mat och vatten för 4 fall, för övriga okänd.

Typning

Hepatit E-virus kunde typas från serum från 8 av de 10 smittade. Typningen visade att samtliga 4 inhemskt smittade var smittade med genotyp 3. Tre av stammarna liknade stammar från svenska grisar och vildsvin och den fjärde stammen liknade stammar från tyska vildsvin. Samtliga inhemskt smittade var män i åldrarna 46 till 74 år (medelålder 64 år). 3 av de som smittats i Asien var smittade med genotyp 1-stammar.