Under 2010 rapporterades 11 fall med hepatit E. Två rapporterades smittade i Sverige, 5 i Indien, 2 i Bangladesh och 1 i vardera Pakistan och Uruguay. Samtliga rapporterade fall var i åldersgrupperna mellan 0–74 år och 8 var män och 3 kvinnor. Smittkälla var mat och vatten för 3 fall, för övriga var smittkällan okänd. Virus kunde typas från 9 av de 11 rapporterade fallen och 7 var genotyp 1 och 2 genotyp 3. Av de 2 fallen med genotyp 3 var 1 inhemskt smittad och 1 smittad i Uruguay. De 7 fallen med genotyp 1 var smittade i Asien.