Under 2011 rapporterades 11 fall med hepatit E. Under det senaste decenniet har antalet fall i Sverige varierat mellan 3 och 11 fall per år, och 2009 rapporterades de första inhemska fallen.

Ålder och kön

Av de rapporterade fallen var 4 kvinnor och 7 män i åldrarna 20-84 år.

Smittväg

Mat eller vatten var den vanligaste smittvägen. För de två inhemskt smittade fallen saknades uppgift om smittväg.

Smittland

Av de rapporterade fallen var 2 inhemskt smittade, 6 smittade i Asien, 2 i Frankrike och en i Dominikanska Republiken.

Geografisk spridning i Sverige

Hepatit E-fall rapporterades från ett flertal län i mellersta och södra Sverige med flest fall i Stockholms län (4 fall).

Säsongsvariation

Flest fall rapporterades under första halvåret fram till juni (7 fall).

Utbrott

Inga utbrott rapporterades under året.

Mikrobiologisk typning

Typning av virus från 9 av de 11 fallen visade att 5 hade smittats med genotyp 1 och 4 med genotyp 3. De fall som hade genotyp 1 var smittade i Asien och av dem som hade genotyp 3 var en inhemskt smittad, 2 smittade i Frankrike och en i Dominikanska Republiken.