Infektion med HTLV I eller HTLV II är enligt smittskyddslagen en allmänfarlig sjukdom, och ett inträffat fall skall anmälas till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Infektion med HTLV I eller HTLV II är en smittspårningspliktig sjukdom.

Sjukdomsinformation

HTLV I- och HTLV II-infektion 2019

Sammanfattning och bedömning

Under 2019 rapporterades sju fall av HTLV I/II var av tre rapporterades ha smittats i Sverige. Av samtliga angavs tre fall ha smittats via heterosexuell kontakt. Under senaste åren har inte mer än 15 fall per år rapporterats.

Läs mer

Årssammanfattning 2019

Sjukdomsinformation om HTLV-infektion
Tabellsamling – årsrapporter 2019