Bakgrund

HTLV, Humant T-lymfotropt virus, finns i två varianter – HTLV I och HTLV II och är virus med låg smittsamhet. HTLV kan överföras vid oskyddat samlag eller från mor till barn, i huvudsak genom amning. Virus kan också överföras via blod till exempel då man delar spruta eller erhåller vävnad från person som bär på infektionen. HTLV smittar däremot inte vid vanliga sociala kontakter.

De flesta personer som smittats får aldrig några sjukdomsbesvär. Några procent får, oftast först efter många år, symtom på sjukdom. Det kan till exempel vara en typ av cancer i lymfsystemet eller en sjukdom i nervsystemet som ger symtom från muskler, speciellt i nedre delen av kroppen, kallad HTLV associerad myelopati (HAM) eller tropisk spastisk parapares (TSP). Dessa sjukdomar är mycket sällsynta i Sverige.

Utfall

Under 2017 identifierades fyra fall av HTLV I/II i Sverige. Två av dessa rapporterades smittade under graviditet eller förlossning och tre fall hade fått infektionen överförd i annat land. De saknades information om övriga smittvägar och smittland. Under de senaste åren har antalet fall legat under 15 fall per år.

Läs mer

Årssammanfattning 2017

Sjukdomsinformation om HTLV-infektion

Tabellsamling – årsrapporter 2017

Statistik och årsrapporter för andra sjukdomar