Sammanfattning och bedömning

Under 2018 rapporterades sex fall av HTLV I/II i Sverige. Tre av dessa rapporterades smittade under graviditet eller förlossning, två via heterosexuell kontakt och en via blodtransfusion eller transplantation av vävnader och organ. Av samtliga fall rapporterades fyra ha smittats utomlands, en i Sverige och för ett fall saknades information om smittland. Under senaste åren har drygt 15 fall per år rapporterats.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om HTLV I- och HTLV II-infektion
Tabellsamling – årsrapporter 2018