Under 2020 pågick pandemin av covid-19 över hela världen. Många åtgärder med syfte att minska smittspridningen av covid-19 vidtogs i Sverige, vilka även påverkade spridningen av andra smittsamma sjukdomar. Dessutom minskade resandet och migrationen vilket påverkade en rad sjukdomar. Läs om hur åtgärderna mot covid-19 kan ha påverkat spridningen av andra sjukdomar i årssammanfattningen.

Årssammanfattning 2020

Sammanfattning och bedömning

Under 2020 rapporterades sju fall av HTLV I/II varav ett fall rapporterades ha smittats i Sverige, fyra utomlands och för två fall saknades information om smittland. För de rapporterade fallen angavs olika smittvägar, såsom heterosexuell kontakt, orena injektionsverktyg eller från mor till barn och för några saknades informationen om smittväg. Sedan 2015 har inte mer än sju fall per år rapporterats.

Läs mer