Kikhosta är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Kikhosta är en smittspårningspliktig sjukdom.

Serotypning av Bordetella pertussis, prover inkomna 2009-2014 (PDF-dokument, 384 kB)

Sjukdomsinformation

1999

Antalet kliniska fall uppgick 1999 till 1 749 vilket är fler än föregående år, men färre än 1998. Bedömningen av vaccinationsprogrammets effekt försvåras av flera faktorer, bl.a. bruket av olika vacciner.