Kikhosta är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Kikhosta är en smittspårningspliktig sjukdom.

Serotypning av Bordetella pertussis, prover inkomna 2009-2014 (PDF-dokument, 384 kB)

Sjukdomsinformation

2001

Under året anmäldes 977 fall av kikhosta, vilket är det lägsta antalet sedan slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. Av de anmälda fallen var 92 % under 15 år.