Kikhosta är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Kikhosta är en smittspårningspliktig sjukdom.

Serotypning av Bordetella pertussis, prover inkomna 2009-2014 (PDF-dokument, 384 kB)

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Fall per år
Urval2021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997
Andel smittade i Sverige:62,0%93,0%90,0%89,0%87,0%89,0%77,0%79,0%72,0%69,0%63,0%70,0%75,0%75,0%70,0%73,0%78,0%79,0%81,0%73,0%64,0%67,0%65,0%56,0%25,0%
Andel smittade utomlands:8,0%3,0%6,0%5,0%5,0%4,0%6,0%4,0%4,0%7,0%5,0%2,0%1,0%3,0%3,0%3,0%2,0%1,0%0,0%1,0%1,0%1,0%0,0%0,0%0,0%
Andel som saknar uppgift:30,0%4,0%4,0%6,0%8,0%7,0%17,0%17,0%24,0%24,0%32,0%28,0%24,0%22,0%27,0%24,0%20,0%20,0%19,0%26,0%35,0%32,0%35,0%44,0%75,0%

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997. Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige,
smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 1997

Totalt 4613 rapporterade fall.

 • 1131 (25,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 10 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3472 (75,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 2592
 2. Marocko - 2
 3. Polen - 2
 4. Norge - 1
 5. USA - 1
 6. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 1
 7. Turkiet - 1
 8. Spanien - 1
 9. Malaysia - 1

År 1998

Totalt 1769 rapporterade fall.

 • 984 (56,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 5 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 780 (44,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 485
 2. Danmark - 1
 3. Schweiz - 1
 4. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 1
 5. Rumänien - 1
 6. Turkiet - 1

År 1999

Totalt 2424 rapporterade fall.

 • 1573 (65,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 8 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 843 (35,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 499
 2. Tyskland - 1
 3. Vanuatu - 1
 4. Belgien - 1
 5. Turkiet - 1
 6. Syrien - 1
 7. Chile - 1
 8. Bahamas - 1
 9. Bosnien och Hercegovina - 1

År 2000

Totalt 2705 rapporterade fall.

 • 1813 (67,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 24 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 868 (32,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 536
 2. USA - 4
 3. Finland - 3
 4. Spanien - 2
 5. Norge - 2
 6. Tyskland - 1
 7. Mexiko - 1
 8. Storbritannien - 1
 9. Kroatien - 1
 10. Surinam - 1
 11. Dominikanska republiken - 1
 12. Polen - 1
 13. Danmark - 1
 14. Schweiz - 1
 15. Pakistan - 1

År 2001

Totalt 978 rapporterade fall.

 • 627 (64,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 7 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 344 (35,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 249
 2. Grekland - 2
 3. Storbritannien - 1
 4. Pakistan - 1
 5. Ryssland - 1
 6. Rumänien - 1
 7. Maldiverna - 1

År 2002

Totalt 1350 rapporterade fall.

 • 987 (73,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 13 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 350 (26,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 226
 2. Danmark - 4
 3. Tyskland - 1
 4. Storbritannien - 1
 5. Spanien - 1
 6. Polen - 1
 7. Norge - 1
 8. Brasilien - 1
 9. Marocko - 1
 10. Salomonöarna - 1
 11. Europa - 1

År 2003

Totalt 663 rapporterade fall.

 • 538 (81,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2 (0,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 123 (19,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 72
 2. Storbritannien - 1
 3. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 1

År 2004

Totalt 1567 rapporterade fall.

 • 1243 (79,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 8 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 316 (20,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 237
 2. Danmark - 1
 3. USA - 1
 4. Nederländerna - 1
 5. Spanien - 1
 6. Somalia - 1
 7. Libanon - 1
 8. Indonesien - 1
 9. Tjeckien - 1

År 2005

Totalt 1359 rapporterade fall.

 • 1058 (78,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 26 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 275 (20,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 219
 2. Libanon - 4
 3. Norge - 3
 4. Dominikanska republiken - 2
 5. Bulgarien - 2
 6. Bosnien och Hercegovina - 2
 7. Turkiet - 2
 8. Tyskland - 1
 9. USA - 1
 10. Storbritannien - 1
 11. Thailand - 1
 12. Danmark - 1
 13. Vietnam - 1
 14. Kina - 1
 15. Grekland - 1

År 2006

Totalt 795 rapporterade fall.

 • 580 (73,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 23 (3,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 192 (24,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 184
 2. Kroatien - 3
 3. Spanien - 2
 4. Azerbajdzjan - 2
 5. Norge - 2
 6. Serbien och Montenegro - 2
 7. Eritrea - 1
 8. Slovenien - 1
 9. Thailand - 1
 10. Island - 1
 11. Karibien - 1
 12. Danmark - 1
 13. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 1
 14. Senegal - 1
 15. Turkiet - 1

År 2007

Totalt 690 rapporterade fall.

 • 482 (70,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 21 (3,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 187 (27,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 184
 2. Tyskland - 2
 3. Thailand - 2
 4. Bosnien och Hercegovina - 2
 5. Ecuador - 1
 6. Kroatien - 1
 7. USA - 1
 8. Frankrike - 1
 9. Spanien - 1
 10. Bolivia - 1
 11. Polen - 1
 12. Norge - 1
 13. Makedonien - 1
 14. Irak - 1
 15. Kina - 1

År 2008

Totalt 459 rapporterade fall.

 • 345 (75,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 13 (3,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 101 (22,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 100
 2. Thailand - 3
 3. Norge - 2
 4. Spanien - 2
 5. Australien - 1
 6. Pakistan - 1
 7. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 1
 8. Chile - 1
 9. Sydkorea - 1
 10. Portugal - 1

År 2009

Totalt 280 rapporterade fall.

 • 211 (75,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 3 (1,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 66 (24,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 65
 2. Spanien - 2
 3. Danmark - 1

År 2010

Totalt 266 rapporterade fall.

 • 185 (70,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 4 (2,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 77 (28,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 77
 2. Turkiet - 2
 3. Frankrike - 1
 4. Burma - 1

År 2011

Totalt 177 rapporterade fall.

 • 112 (63,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 8 (5,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 57 (32,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 56
 2. Norge - 1
 3. Afghanistan - 1
 4. Belgien - 1
 5. Ryssland - 1
 6. Saint Kitts och Nevis - 1
 7. Grekland - 1
 8. Spanien - 1
 9. Polen - 1

År 2012

Totalt 289 rapporterade fall.

 • 199 (69,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 21 (7,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 69 (24,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 66
 2. USA - 2
 3. Serbien - 2
 4. Somalia - 2
 5. Nederländerna - 2
 6. Indien - 2
 7. Colombia - 1
 8. Litauen - 1
 9. Spanien - 1
 10. Libanon - 1
 11. Utland - 1
 12. Portugal - 1
 13. Polen - 1
 14. Irak - 1
 15. Brasilien - 1

År 2013

Totalt 235 rapporterade fall.

 • 169 (72,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 9 (4,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 57 (24,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 57
 2. Spanien - 4
 3. Grekland - 2
 4. Kroatien - 1
 5. Kosovo - 1
 6. Nya Zeeland - 1

År 2014

Totalt 703 rapporterade fall.

 • 557 (79,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 29 (4,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 117 (17,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 116
 2. Spanien - 5
 3. Tyskland - 2
 4. USA - 2
 5. Frankrike - 2
 6. Bulgarien - 2
 7. Grekland - 2
 8. Storbritannien - 1
 9. Kroatien - 1
 10. Japan - 1
 11. Asien - 1
 12. Egypten - 1
 13. Thailand - 1
 14. Island - 1
 15. Irak - 1

År 2015

Totalt 604 rapporterade fall.

 • 467 (77,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 37 (6,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 100 (17,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 98
 2. Spanien - 7
 3. Turkiet - 3
 4. Tyskland - 3
 5. Storbritannien - 2
 6. Thailand - 2
 7. USA - 2
 8. Norge - 2
 9. Serbien - 1
 10. Rumänien - 1
 11. Portugal - 1
 12. Polen - 1
 13. Danmark - 1
 14. Kina - 1
 15. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 1

År 2016

Totalt 679 rapporterade fall.

 • 603 (89,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 28 (4,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 48 (7,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 37
 2. Spanien - 3
 3. Libanon - 3
 4. Storbritannien - 2
 5. Thailand - 2
 6. Portugal - 2
 7. Turkiet - 2
 8. USA - 1
 9. Frankrike - 1
 10. Japan - 1
 11. Syrien - 1
 12. Mauritius - 1
 13. Filippinerna - 1
 14. Danmark - 1
 15. Irak - 1

År 2017

Totalt 805 rapporterade fall.

 • 704 (87,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 38 (5,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 63 (8,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 47
 2. Turkiet - 4
 3. Tyskland - 4
 4. Spanien - 4
 5. Frankrike - 3
 6. Italien - 3
 7. Thailand - 2
 8. Iran - 2
 9. Storbritannien - 1
 10. Ryssland - 1
 11. Portugal - 1
 12. Vietnam - 1
 13. Kina - 1
 14. Kosovo - 1
 15. Nederländerna - 1

År 2018

Totalt 739 rapporterade fall.

 • 658 (89,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 36 (5,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 45 (6,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 32
 2. Turkiet - 7
 3. Ryssland - 3
 4. Grekland - 3
 5. Finland - 3
 6. Italien - 3
 7. Serbien - 2
 8. Kina - 2
 9. Europa - 2
 10. Tyskland - 1
 11. Förenade arabemiraten - 1
 12. Gibraltar - 1
 13. Frankrike - 1
 14. Spanien - 1
 15. Korea, demokratiska folkrepubliken - 1

År 2019

Totalt 782 rapporterade fall.

 • 700 (90,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 47 (6,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 35 (4,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 22
 2. Grekland - 6
 3. Danmark - 5
 4. Spanien - 5
 5. Tjeckien - 3
 6. Rumänien - 2
 7. Kroatien - 1
 8. Storbritannien - 1
 9. Singapore - 1
 10. Asien - 1
 11. Thailand - 1
 12. Bosnien och Hercegovina - 1
 13. Kina - 1
 14. Kosovo - 1
 15. Nederländerna - 1

År 2020

Totalt 269 rapporterade fall.

 • 251 (93,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 9 (3,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 9 (4,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 8
 2. Italien - 3
 3. Danmark - 2
 4. USA - 1
 5. Ghana - 1
 6. Indonesien - 1
 7. Thailand - 1

År 2021

Totalt 13 rapporterade fall.

 • 8 (62,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1 (8,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 4 (30,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. - 4
 2. Afghanistan - 1