Kikhosta är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Kikhosta är en smittspårningspliktig sjukdom.

Serotypning av Bordetella pertussis, prover inkomna 2009-2014 (PDF-dokument, 384 kB)

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i Sverige.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/02/1,261/0,63
Dalarna 0/01/0,350/02/0,700/01/0,350/03/1,050/00/08/2,814/1,41
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/07/12,072/3,450/0
Gävleborg 0/00/00/00/01/0,350/02/0,705/1,760/00/00/02/0,70
Halland 0/00/00/00/00/00/02/0,628/2,503/0,940/00/01/0,31
Jämtland 1/0,782/1,551/0,780/00/00/01/0,780/01/0,780/01/0,783/2,33
Jönköping 2/0,570/00/00/00/00/00/00/00/011/3,123/0,854/1,13
Kalmar 1/0,410/00/00/00/00/00/01/0,410/00/07/2,892/0,83
Kronoberg 0/00/00/00/00/00/00/01/0,510/00/00/01/0,51
Norrbotten 2/0,800/00/00/00/00/01/0,400/01/0,400/04/1,602/0,80
Skåne 0/03/0,233/0,231/0,085/0,387/0,535/0,3817/1,286/0,4517/1,2830/2,2613/0,98
Stockholm 6/0,268/0,356/0,264/0,187/0,315/0,227/0,318/0,3519/0,8419/0,8426/1,1518/0,79
Södermanland 0/00/00/01/0,350/02/0,691/0,352/0,692/0,694/1,391/0,3519/6,60
Uppsala 2/0,555/1,380/03/0,830/00/02/0,5513/3,609/2,499/2,4911/3,046/1,66
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/02/0,720/01/0,36
Västerbotten 0/05/1,881/0,380/00/02/0,752/0,750/01/0,380/04/1,500/0
Västernorrland 0/00/00/00/01/0,410/00/00/01/0,410/01/0,411/0,41
Västmanland 0/00/00/01/0,370/00/00/00/03/1,120/02/0,750/0
Västra Götaland 1/0,062/0,121/0,064/0,244/0,244/0,241/0,0624/1,4419/1,1419/1,1420/1,2013/0,78
Örebro 2/0,682/0,680/01/0,341/0,340/00/00/00/00/00/00/0
Östergötland 1/0,220/03/0,661/0,220/00/01/0,220/03/0,664/0,882/0,442/0,44
Totalt18/0,1828/0,2815/0,1518/0,1819/0,1921/0,2125/0,2582/0,8268/0,6892/0,92124/1,2493/0,93