Kikhosta är enligt smittskyddslagen en anmälningspliktig sjukdom, och inträffade fall anmäls till smittskyddsläkaren i landstinget och till Folkhälsomyndigheten. Kikhosta är en smittspårningspliktig sjukdom.

Serotypning av Bordetella pertussis, prover inkomna 2009-2014 (PDF-dokument, 384 kB)

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad. Siffrorna baseras på samtliga fall per månad det valda året inom respektive län/region, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/00/00/00/01/0,631/0,631/0,630/00/00/0
Dalarna 3/1,042/0,697/2,430/02/0,690/02/0,690/00/04/1,392/0,693/1,04
Gotland 0/00/00/00/00/00/00/03/5,030/00/00/00/0
Gävleborg 0/00/01/0,350/00/00/01/0,350/00/02/0,700/00/0
Halland 1/0,300/01/0,300/00/00/07/2,102/0,601/0,301/0,301/0,303/0,90
Jämtland 0/00/00/00/00/00/01/0,760/00/01/0,761/0,761/0,76
Jönköping 9/2,489/2,481/0,286/1,650/08/2,206/1,6511/3,034/1,109/2,4810/2,757/1,93
Kalmar 1/0,411/0,410/00/00/01/0,410/01/0,412/0,813/1,227/2,853/1,22
Kronoberg 3/1,491/0,502/0,991/0,500/00/00/00/04/1,990/00/00/0
Norrbotten 1/0,400/00/00/00/00/03/1,203/1,205/2,000/00/02/0,80
Skåne 7/0,512/0,153/0,223/0,229/0,6510/0,7314/1,0218/1,3113/0,9411/0,8020/1,4520/1,45
Stockholm 26/1,0914/0,598/0,345/0,2111/0,468/0,349/0,3824/1,0112/0,5021/0,8816/0,6713/0,55
Södermanland 0/01/0,340/01/0,340/01/0,341/0,343/1,012/0,672/0,672/0,670/0
Uppsala 1/0,260/00/01/0,261/0,261/0,261/0,262/0,521/0,262/0,520/00/0
Värmland 0/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/00/0
Västerbotten 2/0,741/0,373/1,101/0,371/0,373/1,102/0,7420/7,3619/6,995/1,843/1,102/0,74
Västernorrland 1/0,410/01/0,410/06/2,451/0,417/2,859/3,6710/4,0813/5,307/2,857/2,85
Västmanland 0/00/01/0,361/0,360/00/00/02/0,730/02/0,733/1,090/0
Västra Götaland 14/0,814/0,233/0,172/0,123/0,173/0,173/0,1713/0,7510/0,5811/0,6432/1,858/0,46
Örebro 3/0,980/00/00/00/04/1,310/05/1,640/02/0,661/0,330/0
Östergötland 2/0,431/0,210/03/0,642/0,431/0,211/0,217/1,500/02/0,436/1,293/0,64
Totalt74/0,7236/0,3531/0,3024/0,2335/0,3441/0,4059/0,57124/1,2084/0,8191/0,88111/1,0772/0,70