Antalet kliniska fall uppgick 1999 till 1 749 vilket är fler än föregående år, men färre än 1998. Bedömningen av vaccinationsprogrammets effekt försvåras av flera faktorer, bl.a. bruket av olika vacciner.