Under året anmäldes 977 fall av kikhosta, vilket är det lägsta antalet sedan slutet av 1960-talet och början av 1970-talet. Av de anmälda fallen var 92 % under 15 år.