Sammanfattning och bedömning

Under 2018 rapporterades 739 fall vilket är en minskning jämfört med 2017 (805 fall). Antalet fall motsvarar en incidens av 7,2 fall per 100 000 invånare och år (2017; 8,0 fall per 100 000 invånare). Medianåldern, 26 år, var oförändrad jämfört med föregående år. Bland spädbarn, som löper störst risk för allvarlig sjukdom, sjönk antalet fall samt incidensen under 2018. Under 2018 rapporterades 68 fall bland spädbarn jämfört med 2017 (84 fall). Under de fem senaste åren har att antalet fall bland spädbarn minskat signifikant. Antalet fall bland spädbarn under 60 dagars ålder var det lägsta sedan 2014 (20 fall). Spädbarn var den åldersgrupp som uppvisade högst incidens under 2018 med 58 fall per 100 000 spädbarn, vilket var en minskning jämfört med 2017 (72 fall per 100 000 spädbarn). I åldersgruppen 15-19 år sågs en något minskad incidens (7 fall per 100 000 invånare). Under året rapporterades 654 fall som smittade i Sverige och 36 fall som smittade utomlands. Jönköping hade högst incidens av kikhosta med 14 fall per 100 000 invånare följt av Dalarna och Stockholm med 13 respektive 11 fall per 100 000 invånare.

Antalet fall av kikhosta minskade under 2018 jämfört med 2017. Minskningen av antalet fall under 2018, både totalt och bland spädbarn, kan vara bero på den cykliska variationen i förekomsten av kikhosta som brukar ses vart 4-5 år. En påfyllnadsdos mot kikhosta infördes bland tonåringar 14-19 år under 2016, vilket kan förklara den något minskade incidensen i åldersgruppen.

Figur 1. Incidensen av kikhosta under åren 2006-2018.

Figur 1. Incidensen av kikhosta under åren 2014-2018.

Figur 2. Antalet fall av kikhosta per åldersgrupp, under åren 2014–2018.

Figur 2. Antalet fall av kikhosta per åldersgrupp, under åren 2014–2018.

Läs mer

Årssammanfattning 2018
Sjukdomsinformation om kikhosta
Tabellsamling – årsrapporter 2018
Diagramsamling 2018 (PDF, 1,6 MB)
Frågor och svar om kikhosta
Att förebygga kikhosta hos spädbarn
Rekommendationer för att förebygga kikhosta hos spädbarn