Klamydiainfektion klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls (med kod) till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Folkhälsomyndigheten. Klamydiainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Rikskod används för anmälningar av STI-sjukdomar

 • All STI-statistik (STI=sexuellt överförda infektioner) baseras på anmälningar med avpersonifierad kod.
 • För att anonymisera den smittade används en rikskod för gonorré, klamydia, syfilis och hiv. Koden innehåller födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret – exempelvis 80-5528.
 • Alla sexuellt överförda infektioner anmäls alltså utan identitet till Folkhälsomyndigheten och till smittskyddsläkaren i respektive landsting. Det är enbart den behandlande läkaren som känner till patientens identitet.

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall som rapporterats smittade i Sverige, smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Siffrorna baseras på samtliga fall per år.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

En orsak till att uppgift om smittland saknas kan vara att fallen inte rapporterats via en klinisk anmälan utan endast via en laboratorieanmälan.
Fall per år
Urval2021202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000199919981997
Andel smittade i Sverige:95,0%93,0%89,0%88,0%88,0%89,0%85,0%84,0%84,0%83,0%85,0%83,0%85,0%86,0%87,0%87,0%87,0%87,0%84,0%82,0%78,0%72,0%61,0%41,0%5,0%
Andel smittade utomlands:3,0%5,0%8,0%9,0%9,0%8,0%7,0%7,0%7,0%6,0%6,0%6,0%5,0%5,0%4,0%6,0%6,0%6,0%6,0%6,0%7,0%7,0%7,0%6,0%4,0%
Andel som saknar uppgift:2,0%2,0%3,0%3,0%3,0%3,0%8,0%9,0%9,0%11,0%9,0%11,0%10,0%9,0%9,0%7,0%7,0%7,0%10,0%12,0%15,0%21,0%32,0%53,0%91,0%

Nedan finns en sammanställning som visar antalet fall per år sedan 1997. Siffrorna visar antal fall som rapporterats smittade i Sverige,
smittade utomlands eller som saknar uppgift om smittland. Dessutom visas de 15 vanligaste smittländerna respektive år.

År 1997

Totalt 13905 rapporterade fall.

 • 692 (5,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 553 (4,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 12660 (91,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Storbritannien - 50
 2. Utland - 44
 3. Grekland - 42
 4. USA - 36
 5. Spanien - 35
 6. Turkiet - 34
 7. Thailand - 27
 8. Danmark - 20
 9. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 17
 10. Cypern - 16
 11. Finland - 16
 12. Tyskland - 11
 13. Estland - 11
 14. Ryssland - 11
 15. Frankrike - 10

År 1998

Totalt 15199 rapporterade fall.

 • 6301 (41,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 888 (6,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 8010 (53,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 76
 2. Storbritannien - 71
 3. Grekland - 71
 4. Thailand - 71
 5. USA - 68
 6. Finland - 49
 7. Norge - 41
 8. Turkiet - 35
 9. Cypern - 27
 10. Filippinerna - 26
 11. Danmark - 22
 12. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 18
 13. Tyskland - 18
 14. Frankrike - 18
 15. Polen - 16

År 1999

Totalt 16710 rapporterade fall.

 • 10122 (61,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1177 (7,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 5411 (32,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 129
 2. Grekland - 121
 3. Storbritannien - 114
 4. Spanien - 88
 5. Norge - 85
 6. USA - 61
 7. Finland - 38
 8. Frankrike - 36
 9. Tyskland - 31
 10. Turkiet - 31
 11. Danmark - 30
 12. Cypern - 26
 13. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 22
 14. Australien - 22
 15. Filippinerna - 19

År 2000

Totalt 19285 rapporterade fall.

 • 13935 (72,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1365 (7,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3985 (21,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 135
 2. Spanien - 133
 3. Storbritannien - 133
 4. Grekland - 116
 5. Norge - 81
 6. USA - 72
 7. Danmark - 44
 8. Finland - 42
 9. Turkiet - 40
 10. Frankrike - 36
 11. Cypern - 32
 12. Tyskland - 28
 13. Australien - 26
 14. Italien - 24
 15. Filippinerna - 22

År 2001

Totalt 22267 rapporterade fall.

 • 17328 (78,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1533 (7,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3406 (15,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 181
 2. Spanien - 175
 3. Storbritannien - 137
 4. Grekland - 133
 5. Norge - 90
 6. Danmark - 60
 7. Cypern - 49
 8. USA - 48
 9. Turkiet - 47
 10. Finland - 43
 11. Frankrike - 40
 12. Tyskland - 36
 13. Italien - 32
 14. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 23
 15. Irland - 22

År 2002

Totalt 24691 rapporterade fall.

 • 20313 (82,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1582 (6,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2796 (12,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 175
 2. Thailand - 167
 3. Grekland - 144
 4. Storbritannien - 134
 5. Norge - 86
 6. USA - 76
 7. Danmark - 64
 8. Finland - 52
 9. Turkiet - 46
 10. Frankrike - 38
 11. Australien - 36
 12. Tyskland - 35
 13. Cypern - 32
 14. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 27
 15. Irland - 24

År 2003

Totalt 26801 rapporterade fall.

 • 22589 (84,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1655 (6,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2557 (10,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 179
 2. Spanien - 169
 3. Grekland - 150
 4. Storbritannien - 118
 5. Norge - 115
 6. Danmark - 72
 7. Turkiet - 55
 8. USA - 50
 9. Cypern - 50
 10. Frankrike - 49
 11. Finland - 41
 12. Australien - 41
 13. Jugoslavien Förbundsrepubliken - 40
 14. Italien - 32
 15. Tyskland - 31

År 2004

Totalt 32280 rapporterade fall.

 • 27931 (87,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1814 (6,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2535 (7,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 185
 2. Thailand - 175
 3. Grekland - 136
 4. Storbritannien - 130
 5. Norge - 102
 6. Danmark - 76
 7. Turkiet - 71
 8. Australien - 58
 9. Italien - 56
 10. Bulgarien - 53
 11. Finland - 52
 12. Frankrike - 47
 13. USA - 47
 14. Cypern - 46
 15. Tyskland - 43

År 2005

Totalt 33163 rapporterade fall.

 • 28840 (87,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1856 (6,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2467 (7,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 192
 2. Spanien - 153
 3. Storbritannien - 137
 4. Norge - 116
 5. Grekland - 99
 6. Turkiet - 86
 7. USA - 80
 8. Danmark - 71
 9. Bulgarien - 58
 10. Finland - 56
 11. Frankrike - 55
 12. Australien - 54
 13. Italien - 52
 14. Cypern - 42
 15. Tyskland - 41

År 2006

Totalt 32578 rapporterade fall.

 • 28247 (87,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1848 (6,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2483 (7,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 250
 2. Spanien - 190
 3. Turkiet - 118
 4. Storbritannien - 106
 5. Norge - 95
 6. Grekland - 73
 7. Australien - 70
 8. USA - 62
 9. Danmark - 59
 10. Bulgarien - 57
 11. Cypern - 54
 12. Finland - 43
 13. Tyskland - 40
 14. Italien - 37
 15. Frankrike - 34

År 2007

Totalt 47229 rapporterade fall.

 • 40909 (87,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2082 (4,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 4238 (9,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 280
 2. Spanien - 222
 3. Norge - 129
 4. Storbritannien - 104
 5. Australien - 100
 6. Turkiet - 94
 7. Danmark - 86
 8. Grekland - 85
 9. Bulgarien - 67
 10. Cypern - 66
 11. USA - 63
 12. Tyskland - 46
 13. Frankrike - 43
 14. Finland - 36
 15. Italien - 36

År 2008

Totalt 42048 rapporterade fall.

 • 36222 (86,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2114 (5,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3712 (9,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 261
 2. Spanien - 214
 3. Norge - 157
 4. Turkiet - 135
 5. Danmark - 85
 6. Storbritannien - 84
 7. Grekland - 77
 8. USA - 76
 9. Australien - 73
 10. Frankrike - 54
 11. Tyskland - 52
 12. Cypern - 47
 13. Bulgarien - 46
 14. Finland - 45
 15. Italien - 39

År 2009

Totalt 37850 rapporterade fall.

 • 32227 (85,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1954 (5,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3669 (10,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 228
 2. Spanien - 197
 3. Norge - 185
 4. Storbritannien - 97
 5. Turkiet - 85
 6. USA - 85
 7. Australien - 81
 8. Grekland - 71
 9. Danmark - 65
 10. Afghanistan - 51
 11. Frankrike - 50
 12. Cypern - 40
 13. Filippinerna - 39
 14. Tyskland - 38
 15. Italien - 32

År 2010

Totalt 36804 rapporterade fall.

 • 30690 (83,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2176 (6,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3938 (11,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 251
 2. Norge - 210
 3. Spanien - 184
 4. Turkiet - 122
 5. Storbritannien - 99
 6. Danmark - 88
 7. Grekland - 86
 8. Australien - 83
 9. USA - 68
 10. Tyskland - 59
 11. Frankrike - 56
 12. Finland - 44
 13. Italien - 44
 14. Filippinerna - 42
 15. Afghanistan - 42

År 2011

Totalt 37297 rapporterade fall.

 • 31533 (85,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2278 (6,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3486 (9,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 243
 2. Thailand - 239
 3. Norge - 164
 4. Turkiet - 162
 5. Grekland - 133
 6. Storbritannien - 103
 7. Danmark - 96
 8. Australien - 90
 9. USA - 79
 10. Frankrike - 71
 11. Tyskland - 59
 12. Filippinerna - 43
 13. Afghanistan - 42
 14. Cypern - 37
 15. Finland - 34

År 2012

Totalt 37724 rapporterade fall.

 • 31496 (83,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2335 (6,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3893 (11,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Thailand - 263
 2. Spanien - 221
 3. Norge - 158
 4. Grekland - 141
 5. Turkiet - 140
 6. Storbritannien - 103
 7. Australien - 92
 8. USA - 86
 9. Cypern - 67
 10. Frankrike - 66
 11. Danmark - 64
 12. Tyskland - 55
 13. Finland - 46
 14. Filippinerna - 41
 15. Afghanistan - 41

År 2013

Totalt 35889 rapporterade fall.

 • 30099 (84,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2376 (7,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3414 (9,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 251
 2. Thailand - 240
 3. Grekland - 166
 4. Norge - 164
 5. Turkiet - 154
 6. Australien - 109
 7. Storbritannien - 96
 8. USA - 95
 9. Danmark - 87
 10. Frankrike - 67
 11. Tyskland - 65
 12. Filippinerna - 53
 13. Cypern - 47
 14. Italien - 38
 15. Afghanistan - 34

År 2014

Totalt 36140 rapporterade fall.

 • 30338 (84,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2524 (7,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 3278 (9,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 241
 2. Thailand - 211
 3. Grekland - 154
 4. Norge - 140
 5. USA - 132
 6. Turkiet - 130
 7. Australien - 121
 8. Storbritannien - 113
 9. Danmark - 99
 10. Frankrike - 86
 11. Tyskland - 84
 12. Cypern - 57
 13. Afghanistan - 44
 14. Filippinerna - 42
 15. Italien - 36

År 2015

Totalt 37951 rapporterade fall.

 • 32365 (85,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2695 (7,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 2891 (8,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 265
 2. Thailand - 256
 3. Grekland - 165
 4. Turkiet - 153
 5. USA - 150
 6. Australien - 150
 7. Norge - 119
 8. Tyskland - 116
 9. Storbritannien - 102
 10. Danmark - 95
 11. Frankrike - 74
 12. Cypern - 51
 13. Filippinerna - 44
 14. Italien - 36
 15. Afghanistan - 36

År 2016

Totalt 36335 rapporterade fall.

 • 32391 (89,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2859 (8,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1085 (3,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 307
 2. Thailand - 221
 3. USA - 157
 4. Grekland - 155
 5. Storbritannien - 141
 6. Danmark - 127
 7. Tyskland - 123
 8. Norge - 120
 9. Turkiet - 117
 10. Australien - 109
 11. Frankrike - 70
 12. Italien - 62
 13. Filippinerna - 55
 14. Afghanistan - 50
 15. Finland - 37

År 2017

Totalt 33800 rapporterade fall.

 • 29839 (88,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2918 (9,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 1043 (3,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 316
 2. Thailand - 256
 3. Grekland - 162
 4. Danmark - 159
 5. Storbritannien - 152
 6. USA - 131
 7. Norge - 112
 8. Australien - 111
 9. Tyskland - 102
 10. Frankrike - 76
 11. Filippinerna - 72
 12. Turkiet - 63
 13. Nederländerna - 51
 14. Indonesien - 48
 15. Italien - 43

År 2018

Totalt 32067 rapporterade fall.

 • 28324 (88,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2812 (9,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 931 (3,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 314
 2. Thailand - 211
 3. Storbritannien - 145
 4. USA - 141
 5. Grekland - 136
 6. Danmark - 132
 7. Tyskland - 112
 8. Australien - 99
 9. Turkiet - 81
 10. Frankrike - 76
 11. Norge - 73
 12. Nederländerna - 55
 13. Filippinerna - 54
 14. Europa - 47
 15. Marocko - 45

År 2019

Totalt 34742 rapporterade fall.

 • 30896 (89,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 2945 (8,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 901 (3,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 341
 2. Thailand - 199
 3. Storbritannien - 158
 4. Danmark - 154
 5. Grekland - 136
 6. Tyskland - 132
 7. Turkiet - 129
 8. USA - 124
 9. Frankrike - 87
 10. Norge - 84
 11. Australien - 84
 12. Nederländerna - 61
 13. Filippinerna - 51
 14. Finland - 45
 15. Indonesien - 45

År 2020

Totalt 33341 rapporterade fall.

 • 30895 (93,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 1562 (5,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 884 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 157
 2. Thailand - 122
 3. Danmark - 102
 4. Storbritannien - 81
 5. Tyskland - 75
 6. Norge - 69
 7. USA - 69
 8. Frankrike - 62
 9. Australien - 58
 10. Turkiet - 52
 11. Grekland - 34
 12. Nederländerna - 32
 13. Afghanistan - 24
 14. Afrika - 23
 15. Kosovo - 23

År 2021

Totalt 11454 rapporterade fall.

 • 10903 (95,0%) uppgavs vara smittade i Sverige
 • 312 (3,0%) uppgavs vara smittade utomlands
 • 239 (2,0%) saknar uppgift om smittland

De mest frekventa angiva smittländerna är (presenterade i ordning):

 1. Spanien - 40
 2. Danmark - 21
 3. USA - 18
 4. Storbritannien - 16
 5. Tyskland - 15
 6. Frankrike - 14
 7. Förenade arabemiraten - 10
 8. Norge - 10
 9. Thailand - 10
 10. Kosovo - 9
 11. Polen - 8
 12. Afrika - 8
 13. Finland - 8
 14. Nederländerna - 7
 15. Grekland - 7