Klamydiainfektion klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls (med kod) till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Folkhälsomyndigheten. Klamydiainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Rikskod används för anmälningar av STI-sjukdomar

  • All STI-statistik (STI=sexuellt överförda infektioner) baseras på anmälningar med avpersonifierad kod.
  • För att anonymisera den smittade används en rikskod för gonorré, klamydia, syfilis och hiv. Koden innehåller födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret – exempelvis 80-5528.
  • Alla sexuellt överförda infektioner anmäls alltså utan identitet till Folkhälsomyndigheten och till smittskyddsläkaren i respektive landsting. Det är enbart den behandlande läkaren som känner till patientens identitet.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 1/0,660/01/0,661/0,660/02/1,313/1,973/1,972/1,314/2,634/2,630/0
Dalarna 1/0,362/0,722/0,726/2,172/0,725/1,811/0,361/0,364/1,457/2,535/1,811/0,36
Gotland 0/00/00/00/00/00/03/5,242/3,493/5,241/1,750/01/1,75
Gävleborg 4/1,453/1,082/0,722/0,723/1,083/1,083/1,086/2,173/1,083/1,082/0,722/0,72
Halland 6/1,975/1,646/1,978/2,6315/4,939/2,968/2,639/2,967/2,3013/4,277/2,303/0,99
Jämtland 1/0,790/00/00/01/0,795/3,961/0,792/1,584/3,174/3,173/2,381/0,79
Jönköping 5/1,473/0,883/0,884/1,184/1,181/0,294/1,1812/3,546/1,772/0,593/0,883/0,88
Kalmar 4/1,710/06/2,573/1,281/0,433/1,285/2,145/2,142/0,863/1,283/1,283/1,28
Kronoberg 5/2,691/0,541/0,541/0,541/0,540/01/0,545/2,696/3,233/1,616/3,234/2,15
Norrbotten 4/1,614/1,615/2,011/0,403/1,216/2,414/1,617/2,824/1,616/2,415/2,011/0,40
Skåne 22/1,7434/2,6922/1,7420/1,5830/2,3830/2,3832/2,5337/2,9344/3,4850/3,9625/1,9817/1,35
Stockholm 58/2,7374/3,4846/2,1653/2,4957/2,6859/2,7757/2,6895/4,4779/3,7167/3,1547/2,2125/1,18
Södermanland 6/2,183/1,093/1,096/2,184/1,461/0,367/2,556/2,188/2,915/1,825/1,823/1,09
Uppsala 7/2,051/0,298/2,346/1,755/1,465/1,467/2,056/1,755/1,4610/2,927/2,055/1,46
Värmland 6/2,205/1,836/2,202/0,733/1,102/0,7311/4,039/3,305/1,8310/3,664/1,461/0,37
Västerbotten 3/1,155/1,922/0,774/1,544/1,542/0,776/2,312/0,774/1,546/2,312/0,772/0,77
Västernorrland 2/0,835/2,071/0,413/1,245/2,073/1,241/0,413/1,242/0,833/1,241/0,410/0
Västmanland 3/1,172/0,783/1,172/0,788/3,126/2,345/1,955/1,955/1,955/1,954/1,564/1,56
Västra Götaland 33/2,0632/2,0032/2,0031/1,9432/2,0031/1,9430/1,8742/2,6259/3,6953/3,3129/1,8123/1,44
Örebro 1/0,357/2,471/0,352/0,717/2,473/1,065/1,774/1,414/1,414/1,411/0,353/1,06
Östergötland 6/1,385/1,157/1,615/1,157/1,615/1,156/1,384/0,924/0,9210/2,318/1,846/1,38
Totalt178/1,86191/2,00157/1,64160/1,67192/2,01181/1,89200/2,09265/2,77260/2,72269/2,82171/1,79108/1,13