Klamydiainfektion klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls (med kod) till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Folkhälsomyndigheten. Klamydiainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Rikskod används för anmälningar av STI-sjukdomar

  • All STI-statistik (STI=sexuellt överförda infektioner) baseras på anmälningar med avpersonifierad kod.
  • För att anonymisera den smittade används en rikskod för gonorré, klamydia, syfilis och hiv. Koden innehåller födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret – exempelvis 80-5528.
  • Alla sexuellt överförda infektioner anmäls alltså utan identitet till Folkhälsomyndigheten och till smittskyddsläkaren i respektive landsting. Det är enbart den behandlande läkaren som känner till patientens identitet.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/01/0,653/1,962/1,312/1,312/1,312/1,314/2,623/1,963/1,962/1,312/1,31
Dalarna 3/1,083/1,082/0,725/1,803/1,087/2,523/1,085/1,806/2,164/1,442/0,721/0,36
Gotland 1/1,750/00/00/02/3,502/3,501/1,750/00/00/02/3,500/0
Gävleborg 3/1,084/1,441/0,364/1,443/1,085/1,808/2,889/3,247/2,523/1,082/0,721/0,36
Halland 6/1,966/1,963/0,983/0,9813/4,245/1,633/0,989/2,9314/4,5613/4,241/0,335/1,63
Jämtland 6/4,742/1,582/1,584/3,162/1,582/1,580/02/1,581/0,792/1,580/03/2,37
Jönköping 2/0,593/0,885/1,473/0,886/1,767/2,052/0,592/0,592/0,597/2,056/1,760/0
Kalmar 4/1,711/0,437/2,996/2,573/1,281/0,432/0,866/2,573/1,281/0,432/0,861/0,43
Kronoberg 2/1,071/0,530/03/1,602/1,072/1,070/04/2,148/4,271/0,536/3,213/1,60
Norrbotten 4/1,602/0,804/1,602/0,808/3,212/0,800/06/2,414/1,607/2,816/2,410/0
Skåne 39/3,0632/2,5133/2,5932/2,5132/2,5136/2,8323/1,8145/3,5351/4,0041/3,2232/2,5125/1,96
Stockholm 55/2,5444/2,0353/2,4550/2,3154/2,5045/2,0866/3,05111/5,1387/4,0262/2,8740/1,8546/2,13
Södermanland 4/1,440/06/2,162/0,722/0,725/1,804/1,449/3,246/2,165/1,803/1,081/0,36
Uppsala 3/0,8710/2,893/0,873/0,879/2,615/1,457/2,033/0,877/2,033/0,875/1,452/0,58
Värmland 3/1,105/1,831/0,377/2,561/0,377/2,563/1,105/1,8311/4,025/1,836/2,192/0,73
Västerbotten 3/1,151/0,384/1,536/2,301/0,385/1,916/2,305/1,913/1,153/1,152/0,772/0,77
Västernorrland 5/2,064/1,653/1,243/1,242/0,833/1,241/0,412/0,830/02/0,831/0,412/0,83
Västmanland 5/1,934/1,544/1,541/0,393/1,166/2,325/1,938/3,0910/3,867/2,704/1,543/1,16
Västra Götaland 33/2,0430/1,8627/1,6728/1,7348/2,9728/1,7332/1,9849/3,0359/3,6539/2,4139/2,4123/1,42
Örebro 5/1,754/1,402/0,704/1,403/1,054/1,405/1,754/1,407/2,455/1,753/1,051/0,35
Östergötland 7/1,605/1,143/0,694/0,916/1,375/1,143/0,6911/2,518/1,838/1,834/0,917/1,60
Totalt193/2,00162/1,68166/1,72172/1,78205/2,13184/1,91176/1,82299/3,10297/3,08221/2,29168/1,74130/1,35