Klamydiainfektion klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls (med kod) till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Folkhälsomyndigheten. Klamydiainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Rikskod används för anmälningar av STI-sjukdomar

  • All STI-statistik (STI=sexuellt överförda infektioner) baseras på anmälningar med avpersonifierad kod.
  • För att anonymisera den smittade används en rikskod för gonorré, klamydia, syfilis och hiv. Koden innehåller födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret – exempelvis 80-5528.
  • Alla sexuellt överförda infektioner anmäls alltså utan identitet till Folkhälsomyndigheten och till smittskyddsläkaren i respektive landsting. Det är enbart den behandlande läkaren som känner till patientens identitet.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 3/1,921/0,641/0,642/1,280/08/5,122/1,284/2,564/2,562/1,282/1,282/1,28
Dalarna 4/1,423/1,071/0,365/1,785/1,788/2,854/1,421/0,364/1,424/1,422/0,713/1,07
Gotland 1/1,740/01/1,742/3,481/1,742/3,480/02/3,482/3,481/1,741/1,741/1,74
Gävleborg 6/2,133/1,060/04/1,422/0,717/2,484/1,424/1,429/3,195/1,773/1,063/1,06
Halland 9/2,863/0,952/0,643/0,952/0,6411/3,496/1,916/1,917/2,223/0,952/0,645/1,59
Jämtland 0/02/1,571/0,794/3,144/3,144/3,140/03/2,363/2,363/2,361/0,796/4,71
Jönköping 8/2,303/0,863/0,862/0,576/1,726/1,724/1,152/0,576/1,725/1,446/1,724/1,15
Kalmar 1/0,425/2,103/1,262/0,845/2,107/2,954/1,686/2,523/1,263/1,263/1,264/1,68
Kronoberg 3/1,571/0,523/1,572/1,054/2,093/1,576/3,145/2,619/4,702/1,053/1,572/1,05
Norrbotten 4/1,607/2,803/1,208/3,206/2,408/3,207/2,809/3,606/2,407/2,805/2,002/0,80
Skåne 47/3,6141/3,1535/2,6841/3,1525/1,9237/2,8436/2,7647/3,6155/4,2239/2,9926/1,9929/2,22
Stockholm 77/3,4566/2,9669/3,0954/2,4272/3,2380/3,5981/3,63105/4,71109/4,8858/2,6062/2,7850/2,24
Södermanland 4/1,413/1,065/1,763/1,062/0,708/2,824/1,415/1,768/2,829/3,176/2,114/1,41
Uppsala 5/1,416/1,694/1,136/1,694/1,136/1,699/2,5415/4,247/1,988/2,262/0,565/1,41
Värmland 3/1,095/1,812/0,726/2,176/2,174/1,453/1,096/2,175/1,814/1,453/1,092/0,72
Västerbotten 4/1,523/1,142/0,768/3,043/1,144/1,526/2,285/1,906/2,286/2,281/0,383/1,14
Västernorrland 3/1,231/0,412/0,821/0,410/01/0,413/1,237/2,871/0,415/2,054/1,642/0,82
Västmanland 0/05/1,895/1,893/1,146/2,274/1,513/1,1410/3,784/1,513/1,141/0,384/1,51
Västra Götaland 34/2,0624/1,4638/2,3047/2,8535/2,1240/2,4342/2,5543/2,6159/3,5835/2,1223/1,4034/2,06
Örebro 6/2,062/0,693/1,036/2,064/1,375/1,726/2,063/1,038/2,756/2,067/2,413/1,03
Östergötland 5/1,125/1,126/1,352/0,457/1,572/0,458/1,8013/2,9214/3,143/0,678/1,803/0,67
Totalt227/2,30189/1,92189/1,92211/2,14199/2,02255/2,59238/2,42301/3,06329/3,34211/2,14171/1,74171/1,74