Klamydiainfektion klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls (med kod) till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Folkhälsomyndigheten. Klamydiainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Rikskod används för anmälningar av STI-sjukdomar

  • All STI-statistik (STI=sexuellt överförda infektioner) baseras på anmälningar med avpersonifierad kod.
  • För att anonymisera den smittade används en rikskod för gonorré, klamydia, syfilis och hiv. Koden innehåller födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret – exempelvis 80-5528.
  • Alla sexuellt överförda infektioner anmäls alltså utan identitet till Folkhälsomyndigheten och till smittskyddsläkaren i respektive landsting. Det är enbart den behandlande läkaren som känner till patientens identitet.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Blekinge 0/00/00/02/1,262/1,261/0,630/00/00/00/00/00/0
Dalarna 1/0,354/1,390/01/0,354/1,396/2,083/1,040/00/00/00/00/0
Gotland 0/00/00/00/00/02/3,283/4,920/00/00/00/00/0
Gävleborg 1/0,350/01/0,354/1,392/0,701/0,358/2,780/00/00/00/00/0
Halland 4/1,186/1,763/0,883/0,886/1,769/2,655/1,470/00/00/00/00/0
Jämtland 1/0,763/2,270/00/02/1,510/01/0,760/00/00/00/00/0
Jönköping 6/1,632/0,541/0,277/1,911/0,271/0,275/1,360/00/00/00/00/0
Kalmar 1/0,402/0,814/1,621/0,401/0,404/1,622/0,810/00/00/00/00/0
Kronoberg 1/0,491/0,494/1,974/1,972/0,984/1,972/0,980/00/00/00/00/0
Norrbotten 2/0,803/1,203/1,200/02/0,800/03/1,200/00/00/00/00/0
Skåne 19/1,3517/1,2123/1,6426/1,8536/2,5732/2,2831/2,210/00/00/00/00/0
Stockholm 49/2,0340/1,6661/2,5362/2,5757/2,3672/2,9895/3,930/00/00/00/00/0
Södermanland 3/0,991/0,334/1,333/0,996/1,991/0,333/0,990/00/00/00/00/0
Uppsala 3/0,761/0,257/1,772/0,513/0,764/1,018/2,030/00/00/00/00/0
Värmland 1/0,350/01/0,355/1,770/00/04/1,410/00/00/00/00/0
Västerbotten 2/0,730/04/1,462/0,733/1,091/0,361/0,360/00/00/00/00/0
Västernorrland 1/0,410/00/02/0,821/0,415/2,053/1,230/00/00/00/00/0
Västmanland 1/0,361/0,365/1,791/0,361/0,369/3,233/1,080/00/00/00/00/0
Västra Götaland 26/1,4921/1,2022/1,2615/0,8624/1,3830/1,7238/2,180/00/00/00/00/0
Örebro 2/0,652/0,651/0,331/0,330/04/1,301/0,330/00/00/00/00/0
Östergötland 4/0,854/0,855/1,062/0,433/0,646/1,289/1,920/00/00/00/00/0
Totalt128/1,22108/1,03149/1,43143/1,37156/1,49192/1,84228/2,180/00/00/00/00/0