Klamydiainfektion klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls (med kod) till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Folkhälsomyndigheten. Klamydiainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Rikskod används för anmälningar av STI-sjukdomar

  • All STI-statistik (STI=sexuellt överförda infektioner) baseras på anmälningar med avpersonifierad kod.
  • För att anonymisera den smittade används en rikskod för gonorré, klamydia, syfilis och hiv. Koden innehåller födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret – exempelvis 80-5528.
  • Alla sexuellt överförda infektioner anmäls alltså utan identitet till Folkhälsomyndigheten och till smittskyddsläkaren i respektive landsting. Det är enbart den behandlande läkaren som känner till patientens identitet.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge1/0,651/0,652/1,300/01/0,650/02/1,306/3,911/0,652/1,303/1,952/1,30
Dalarna5/1,803/1,086/2,164/1,443/1,083/1,082/0,727/2,526/2,164/1,443/1,086/2,16
Gotland1/1,742/3,490/00/00/00/03/5,230/01/1,744/6,980/02/3,49
Gävleborg5/1,802/0,720/05/1,803/1,088/2,896/2,164/1,442/0,727/2,533/1,081/0,36
Halland3/1,008/2,672/0,664/1,3310/3,347/2,3311/3,677/2,3310/3,345/1,674/1,339/3,00
Jämtland1/0,780/01/0,782/1,571/0,781/0,786/4,731/0,784/3,154/3,153/2,362/1,57
Jönköping1/0,290/06/1,781/0,293/0,891/0,293/0,895/1,489/2,677/2,071/0,293/0,89
Kalmar5/2,141/0,423/1,282/0,851/0,421/0,421/0,422/0,858/3,423/1,283/1,283/1,28
Kronoberg2/1,084/2,173/1,632/1,085/2,711/0,541/0,541/0,541/0,541/0,542/1,083/1,63
Norrbotten5/2,013/1,204/1,606/2,418/3,217/2,814/1,606/2,418/3,214/1,603/1,209/3,61
Skåne19/1,5220/1,6122/1,7718/1,4419/1,5223/1,8532/2,5733/2,6536/2,8925/2,0125/2,0127/2,17
Stockholm44/2,1452/2,5342/2,0432/1,5640/1,9562/3,0234/1,6560/2,9276/3,7063/3,0756/2,7344/2,14
Södermanland2/0,735/1,843/1,102/0,733/1,106/2,211/0,365/1,844/1,472/0,737/2,584/1,47
Uppsala6/1,784/1,193/0,894/1,193/0,899/2,686/1,786/1,7811/3,275/1,485/1,4810/2,97
Värmland4/1,468/2,924/1,467/2,551/0,365/1,823/1,093/1,095/1,826/2,195/1,827/2,55
Västerbotten0/00/05/1,923/1,152/0,775/1,924/1,546/2,317/2,709/3,473/1,151/0,38
Västernorrland5/2,052/0,826/2,475/2,051/0,412/0,823/1,230/05/2,055/2,056/2,472/0,82
Västmanland1/0,396/2,370/01/0,394/1,581/0,393/1,184/1,583/1,186/2,372/0,790/0
Västra Götaland29/1,8331/1,9643/2,7235/2,2143/2,7236/2,2741/2,5936/2,2762/3,9235/2,2122/1,3927/1,70
Örebro1/0,359/3,214/1,421/0,351/0,355/1,782/0,716/2,148/2,852/0,712/0,714/1,42
Östergötland5/1,168/1,867/1,622/0,4614/3,259/2,098/1,8612/2,798/1,865/1,166/1,397/1,62
Totalt145/1,54169/1,79166/1,76136/1,44166/1,76192/2,04176/1,87210/2,23275/2,92204/2,16164/1,74173/1,83