Klamydiainfektion klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls (med kod) till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Folkhälsomyndigheten. Klamydiainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Rikskod används för anmälningar av STI-sjukdomar

  • All STI-statistik (STI=sexuellt överförda infektioner) baseras på anmälningar med avpersonifierad kod.
  • För att anonymisera den smittade används en rikskod för gonorré, klamydia, syfilis och hiv. Koden innehåller födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret – exempelvis 80-5528.
  • Alla sexuellt överförda infektioner anmäls alltså utan identitet till Folkhälsomyndigheten och till smittskyddsläkaren i respektive landsting. Det är enbart den behandlande läkaren som känner till patientens identitet.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge1/0,650/03/1,951/0,650/02/1,302/1,300/01/0,651/0,650/00/0
Dalarna3/1,082/0,721/0,365/1,805/1,802/0,721/0,363/1,084/1,447/2,526/2,166/2,16
Gotland1/1,740/00/00/01/1,740/00/00/01/1,740/00/00/0
Gävleborg1/0,363/1,084/1,443/1,081/0,364/1,445/1,819/3,255/1,813/1,083/1,083/1,08
Halland5/1,654/1,324/1,324/1,329/2,986/1,994/1,323/0,999/2,985/1,654/1,325/1,65
Jämtland2/1,583/2,372/1,580/03/2,371/0,791/0,794/3,161/0,791/0,793/2,372/1,58
Jönköping2/0,595/1,474/1,182/0,594/1,182/0,592/0,594/1,187/2,071/0,292/0,594/1,18
Kalmar7/3,004/1,712/0,852/0,857/3,004/1,712/0,852/0,853/1,287/3,009/3,862/0,85
Kronoberg2/1,086/3,254/2,163/1,623/1,625/2,703/1,623/1,624/2,164/2,162/1,081/0,54
Norrbotten9/3,624/1,619/3,621/0,405/2,011/0,401/0,403/1,205/2,014/1,615/2,012/0,80
Skåne25/1,9934/2,7123/1,8326/2,0726/2,0721/1,6729/2,3126/2,0749/3,9148/3,8342/3,3531/2,47
Stockholm48/2,2950/2,3962/2,9635/1,6768/3,2543/2,0533/1,5891/4,3587/4,1649/2,3447/2,2538/1,82
Södermanland3/1,103/1,103/1,103/1,100/03/1,102/0,735/1,837/2,577/2,571/0,364/1,46
Uppsala6/1,775/1,478/2,365/1,475/1,479/2,657/2,065/1,478/2,3614/4,1313/3,844/1,18
Värmland3/1,096/2,192/0,734/1,468/2,935/1,835/1,832/0,737/2,564/1,4613/4,764/1,46
Västerbotten0/06/2,317/2,695/1,921/0,382/0,771/0,387/2,694/1,545/1,924/1,543/1,15
Västernorrland2/0,821/0,412/0,820/03/1,239/3,712/0,824/1,654/1,653/1,230/02/0,82
Västmanland3/1,184/1,572/0,783/1,184/1,570/03/1,184/1,578/3,155/1,965/1,963/1,18
Västra Götaland27/1,6941/2,5728/1,7627/1,6937/2,3232/2,0141/2,5743/2,7055/3,4543/2,7033/2,0726/1,63
Örebro4/1,420/01/0,353/1,061/0,353/1,063/1,062/0,717/2,486/2,136/2,133/1,06
Östergötland8/1,858/1,859/2,087/1,629/2,089/2,085/1,1514/3,245/1,159/2,086/1,395/1,15
Totalt162/1,70189/1,99180/1,89139/1,46200/2,11163/1,72152/1,60234/2,46281/2,96226/2,38204/2,15148/1,56