Klamydiainfektion klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls (med kod) till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Folkhälsomyndigheten. Klamydiainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Rikskod används för anmälningar av STI-sjukdomar

  • All STI-statistik (STI=sexuellt överförda infektioner) baseras på anmälningar med avpersonifierad kod.
  • För att anonymisera den smittade används en rikskod för gonorré, klamydia, syfilis och hiv. Koden innehåller födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret – exempelvis 80-5528.
  • Alla sexuellt överförda infektioner anmäls alltså utan identitet till Folkhälsomyndigheten och till smittskyddsläkaren i respektive landsting. Det är enbart den behandlande läkaren som känner till patientens identitet.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge1/0,650/01/0,651/0,650/02/1,313/1,963/1,962/1,314/2,624/2,620/0
Dalarna1/0,362/0,722/0,726/2,162/0,725/1,801/0,361/0,364/1,447/2,535/1,801/0,36
Gotland0/00/00/00/00/00/03/5,242/3,493/5,241/1,740/01/1,74
Gävleborg4/1,443/1,082/0,722/0,723/1,083/1,083/1,086/2,163/1,083/1,082/0,722/0,72
Halland6/1,975/1,646/1,978/2,6315/4,939/2,958/2,639/2,957/2,3014/4,607/2,303/0,98
Jämtland1/0,790/00/00/01/0,795/3,961/0,792/1,584/3,164/3,163/2,371/0,79
Jönköping5/1,473/0,883/0,884/1,174/1,171/0,294/1,1712/3,536/1,762/0,583/0,883/0,88
Kalmar4/1,710/06/2,563/1,281/0,423/1,285/2,145/2,142/0,853/1,283/1,283/1,28
Kronoberg5/2,681/0,531/0,531/0,531/0,530/01/0,535/2,686/3,223/1,616/3,224/2,15
Norrbotten4/1,604/1,605/2,011/0,403/1,206/2,414/1,607/2,814/1,606/2,415/2,011/0,40
Skåne22/1,7434/2,6922/1,7420/1,5830/2,3730/2,3732/2,5337/2,9244/3,4850/3,9525/1,9717/1,34
Stockholm58/2,7274/3,4746/2,1653/2,4957/2,6759/2,7757/2,6795/4,4679/3,7167/3,1447/2,2025/1,17
Södermanland6/2,183/1,093/1,096/2,184/1,451/0,367/2,546/2,188/2,915/1,825/1,823/1,09
Uppsala7/2,041/0,298/2,336/1,755/1,465/1,467/2,046/1,755/1,4610/2,927/2,045/1,46
Värmland6/2,195/1,836/2,192/0,733/1,092/0,7311/4,029/3,295/1,8310/3,664/1,461/0,36
Västerbotten3/1,155/1,922/0,764/1,534/1,532/0,766/2,302/0,764/1,536/2,302/0,762/0,76
Västernorrland2/0,825/2,061/0,413/1,235/2,063/1,231/0,413/1,232/0,823/1,231/0,410/0
Västmanland3/1,172/0,783/1,172/0,788/3,126/2,346/2,345/1,955/1,955/1,954/1,564/1,56
Västra Götaland33/2,0632/1,9932/1,9931/1,9332/1,9931/1,9330/1,8742/2,6259/3,6853/3,3129/1,8123/1,43
Örebro1/0,357/2,471/0,352/0,707/2,473/1,055/1,764/1,414/1,414/1,411/0,353/1,05
Östergötland6/1,385/1,157/1,615/1,157/1,615/1,157/1,614/0,924/0,9210/2,308/1,846/1,38
Totalt178/1,86191/1,99157/1,64160/1,67192/2,00181/1,89202/2,11265/2,77260/2,72270/2,82171/1,78108/1,13