Klamydiainfektion klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls (med kod) till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Folkhälsomyndigheten. Klamydiainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Rikskod används för anmälningar av STI-sjukdomar

  • All STI-statistik (STI=sexuellt överförda infektioner) baseras på anmälningar med avpersonifierad kod.
  • För att anonymisera den smittade används en rikskod för gonorré, klamydia, syfilis och hiv. Koden innehåller födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret – exempelvis 80-5528.
  • Alla sexuellt överförda infektioner anmäls alltså utan identitet till Folkhälsomyndigheten och till smittskyddsläkaren i respektive landsting. Det är enbart den behandlande läkaren som känner till patientens identitet.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge3/1,911/0,631/0,632/1,270/08/5,112/1,274/2,554/2,552/1,272/1,272/1,27
Dalarna4/1,423/1,061/0,355/1,775/1,778/2,844/1,421/0,354/1,424/1,422/0,713/1,06
Gotland1/1,740/01/1,742/3,481/1,742/3,480/02/3,482/3,481/1,741/1,741/1,74
Gävleborg6/2,123/1,060/04/1,412/0,707/2,485/1,774/1,419/3,195/1,773/1,063/1,06
Halland9/2,853/0,952/0,633/0,952/0,6311/3,496/1,906/1,907/2,223/0,952/0,635/1,58
Jämtland0/02/1,571/0,784/3,144/3,144/3,140/03/2,353/2,353/2,351/0,786/4,71
Jönköping8/2,293/0,863/0,862/0,576/1,726/1,724/1,142/0,576/1,725/1,436/1,724/1,14
Kalmar1/0,425/2,103/1,262/0,845/2,107/2,944/1,686/2,523/1,263/1,263/1,264/1,68
Kronoberg3/1,561/0,523/1,562/1,044/2,093/1,566/3,135/2,619/4,702/1,043/1,563/1,56
Norrbotten4/1,607/2,803/1,208/3,206/2,408/3,207/2,809/3,606/2,407/2,805/2,002/0,80
Skåne47/3,6041/3,1435/2,6841/3,1425/1,9137/2,8336/2,7647/3,6055/4,2139/2,9926/1,9929/2,22
Stockholm78/3,4966/2,9569/3,0954/2,4172/3,2280/3,5881/3,62105/4,70109/4,8858/2,5962/2,7750/2,24
Södermanland4/1,403/1,055/1,763/1,052/0,708/2,814/1,405/1,768/2,819/3,176/2,114/1,40
Uppsala5/1,416/1,694/1,126/1,694/1,126/1,699/2,5415/4,237/1,978/2,252/0,565/1,41
Värmland3/1,085/1,812/0,726/2,176/2,174/1,443/1,086/2,176/2,174/1,443/1,082/0,72
Västerbotten4/1,513/1,132/0,758/3,033/1,134/1,516/2,275/1,896/2,276/2,271/0,373/1,13
Västernorrland3/1,231/0,412/0,821/0,410/01/0,413/1,237/2,871/0,415/2,054/1,642/0,82
Västmanland0/05/1,895/1,893/1,136/2,274/1,513/1,1310/3,784/1,513/1,131/0,374/1,51
Västra Götaland34/2,0624/1,4538/2,3047/2,8535/2,1240/2,4242/2,5443/2,6059/3,5735/2,1223/1,3934/2,06
Örebro6/2,062/0,683/1,036/2,064/1,375/1,716/2,063/1,038/2,746/2,067/2,403/1,03
Östergötland5/1,125/1,126/1,342/0,447/1,572/0,448/1,7913/2,9114/3,143/0,678/1,793/0,67
Totalt228/2,31189/1,91189/1,91211/2,14199/2,02255/2,58239/2,42301/3,05330/3,34211/2,14171/1,73172/1,74