Klamydiainfektion klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls (med kod) till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Folkhälsomyndigheten. Klamydiainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Rikskod används för anmälningar av STI-sjukdomar

  • All STI-statistik (STI=sexuellt överförda infektioner) baseras på anmälningar med avpersonifierad kod.
  • För att anonymisera den smittade används en rikskod för gonorré, klamydia, syfilis och hiv. Koden innehåller födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret – exempelvis 80-5528.
  • Alla sexuellt överförda infektioner anmäls alltså utan identitet till Folkhälsomyndigheten och till smittskyddsläkaren i respektive landsting. Det är enbart den behandlande läkaren som känner till patientens identitet.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge3/1,892/1,263/1,892/1,263/1,890/00/02/1,266/3,784/2,523/1,893/1,89
Dalarna1/0,354/1,403/1,054/1,403/1,054/1,404/1,400/02/0,702/0,702/0,705/1,75
Gotland0/01/1,720/01/1,720/02/3,440/00/00/01/1,720/02/3,44
Gävleborg3/1,053/1,051/0,359/3,164/1,405/1,751/0,354/1,406/2,103/1,053/1,054/1,40
Halland5/1,564/1,249/2,808/2,496/1,876/1,874/1,244/1,248/2,495/1,568/2,493/0,93
Jämtland3/2,332/1,554/3,101/0,771/0,774/3,102/1,552/1,552/1,552/1,551/0,775/3,88
Jönköping3/0,856/1,709/2,5511/3,117/1,983/0,857/1,984/1,135/1,417/1,986/1,703/0,85
Kalmar1/0,412/0,823/1,234/1,653/1,234/1,6511/4,535/2,064/1,654/1,652/0,822/0,82
Kronoberg1/0,514/2,050/02/1,024/2,052/1,023/1,543/1,547/3,594/2,055/2,560/0
Norrbotten3/1,196/2,393/1,196/2,394/1,595/1,993/1,195/1,994/1,592/0,792/0,796/2,39
Skåne29/2,1838/2,8639/2,9445/3,3943/3,2451/3,8532/2,4142/3,1767/5,0537/2,7937/2,7934/2,56
Stockholm66/2,9060/2,6456/2,4687/3,8368/2,9978/3,4370/3,08116/5,11126/5,5588/3,8766/2,9068/2,99
Södermanland2/0,698/2,773/1,046/2,088/2,772/0,693/1,042/0,692/0,6912/4,162/0,693/1,04
Uppsala7/1,937/1,935/1,3810/2,7613/3,595/1,3812/3,3213/3,5912/3,327/1,9311/3,045/1,38
Värmland2/0,713/1,078/2,867/2,508/2,868/2,865/1,787/2,509/3,223/1,071/0,352/0,71
Västerbotten3/1,123/1,123/1,125/1,882/0,754/1,505/1,884/1,503/1,127/2,632/0,755/1,88
Västernorrland3/1,222/0,812/0,815/2,037/2,856/2,442/0,814/1,624/1,624/1,624/1,621/0,40
Västmanland8/2,982/0,741/0,376/2,249/3,364/1,493/1,124/1,494/1,494/1,497/2,614/1,49
Västra Götaland37/2,2144/2,6341/2,4533/1,9742/2,5143/2,5743/2,5757/3,4056/3,3434/2,0326/1,5531/1,85
Örebro3/1,015/1,693/1,013/1,014/1,354/1,352/0,673/1,019/3,056/2,036/2,035/1,69
Östergötland15/3,316/1,324/0,8810/2,216/1,325/1,105/1,1010/2,219/1,999/1,996/1,325/1,10
Totalt198/1,98212/2,12200/2,00265/2,65245/2,45245/2,45217/2,17291/2,91345/3,45245/2,45200/2,00196/1,96