Klamydiainfektion klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls (med kod) till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Folkhälsomyndigheten. Klamydiainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Rikskod används för anmälningar av STI-sjukdomar

  • All STI-statistik (STI=sexuellt överförda infektioner) baseras på anmälningar med avpersonifierad kod.
  • För att anonymisera den smittade används en rikskod för gonorré, klamydia, syfilis och hiv. Koden innehåller födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret – exempelvis 80-5528.
  • Alla sexuellt överförda infektioner anmäls alltså utan identitet till Folkhälsomyndigheten och till smittskyddsläkaren i respektive landsting. Det är enbart den behandlande läkaren som känner till patientens identitet.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge2/1,250/00/01/0,622/1,251/0,622/1,253/1,873/1,871/0,623/1,871/0,62
Dalarna1/0,346/2,083/1,046/2,084/1,394/1,391/0,347/2,433/1,042/0,690/03/1,04
Gotland0/00/00/00/01/1,685/8,432/3,370/01/1,680/01/1,681/1,68
Gävleborg2/0,693/1,043/1,044/1,396/2,093/1,045/1,746/2,093/1,044/1,391/0,341/0,34
Halland4/1,2111/3,336/1,825/1,516/1,826/1,8211/3,335/1,519/2,736/1,823/0,914/1,21
Jämtland0/02/1,530/01/0,761/0,760/02/1,532/1,531/0,760/01/0,762/1,53
Jönköping5/1,387/1,934/1,105/1,386/1,665/1,383/0,837/1,937/1,935/1,386/1,661/0,27
Kalmar1/0,401/0,402/0,817/2,867/2,864/1,638/3,263/1,221/0,407/2,862/0,812/0,81
Kronoberg2/1,002/1,004/2,004/2,003/1,505/2,502/1,009/4,502/1,002/1,003/1,503/1,50
Norrbotten3/1,191/0,394/1,593/1,191/0,395/1,991/0,391/0,396/2,397/2,792/0,791/0,39
Skåne56/4,1143/3,1531/2,2740/2,9341/3,0037/2,7140/2,9360/4,4052/3,8149/3,5942/3,0819/1,39
Stockholm92/3,9264/2,7371/3,0264/2,7378/3,3282/3,4978/3,32115/4,9088/3,7590/3,8367/2,8559/2,51
Södermanland6/2,032/0,673/1,014/1,353/1,011/0,333/1,017/2,375/1,694/1,353/1,011/0,33
Uppsala15/3,9811/2,924/1,066/1,5911/2,927/1,856/1,597/1,8511/2,9210/2,656/1,592/0,53
Värmland5/1,771/0,352/0,713/1,065/1,778/2,844/1,429/3,192/0,716/2,131/0,350/0
Västerbotten4/1,487/2,594/1,481/0,377/2,594/1,485/1,8510/3,706/2,225/1,854/1,480/0
Västernorrland8/3,252/0,812/0,813/1,222/0,810/02/0,816/2,442/0,811/0,402/0,811/0,40
Västmanland4/1,464/1,465/1,822/0,736/2,196/2,194/1,468/2,928/2,924/1,465/1,825/1,82
Västra Götaland44/2,5731/1,8137/2,1635/2,0451/2,9830/1,7536/2,1051/2,9844/2,5743/2,5137/2,1631/1,81
Örebro2/0,665/1,655/1,652/0,667/2,315/1,657/2,319/2,979/2,977/2,317/2,312/0,66
Östergötland5/1,084/0,866/1,298/1,7310/2,1614/3,037/1,5113/2,8110/2,169/1,949/1,948/1,73
Totalt261/2,55207/2,02196/1,91204/1,99258/2,52232/2,26229/2,23338/3,30273/2,66262/2,56205/2,00147/1,43