Klamydiainfektion klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls (med kod) till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Folkhälsomyndigheten. Klamydiainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Rikskod används för anmälningar av STI-sjukdomar

  • All STI-statistik (STI=sexuellt överförda infektioner) baseras på anmälningar med avpersonifierad kod.
  • För att anonymisera den smittade används en rikskod för gonorré, klamydia, syfilis och hiv. Koden innehåller födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret – exempelvis 80-5528.
  • Alla sexuellt överförda infektioner anmäls alltså utan identitet till Folkhälsomyndigheten och till smittskyddsläkaren i respektive landsting. Det är enbart den behandlande läkaren som känner till patientens identitet.

Tabellförklaring

I tabellen visas Totalt antal fall per månad/Antal fall per 100 000 invånare och månad det valda året inom respektive län/region som rapporterats smittade i utomlands.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Ladda ner statistik

Län/Regioner Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Blekinge3/1,871/0,620/03/1,871/0,621/0,622/1,250/02/1,251/0,624/2,501/0,62
Dalarna6/2,083/1,044/1,383/1,044/1,385/1,733/1,043/1,044/1,385/1,734/1,386/2,08
Gotland0/02/3,351/1,671/1,670/03/5,021/1,670/01/1,672/3,351/1,671/1,67
Gävleborg5/1,734/1,392/0,691/0,343/1,043/1,045/1,735/1,734/1,393/1,045/1,732/0,69
Halland4/1,196/1,797/2,0910/2,997/2,099/2,6910/2,9915/4,4914/4,198/2,393/0,893/0,89
Jämtland2/1,521/0,761/0,762/1,521/0,763/2,290/03/2,292/1,521/0,761/0,764/3,05
Jönköping7/1,923/0,826/1,658/2,207/1,926/1,653/0,826/1,658/2,205/1,373/0,822/0,55
Kalmar4/1,620/03/1,224/1,625/2,032/0,816/2,443/1,221/0,402/0,816/2,444/1,62
Kronoberg4/1,982/0,993/1,481/0,493/1,482/0,997/3,476/2,973/1,481/0,491/0,492/0,99
Norrbotten7/2,795/1,993/1,199/3,592/0,796/2,395/1,997/2,792/0,795/1,994/1,596/2,39
Skåne45/3,2648/3,4846/3,3320/1,4537/2,6844/3,1959/4,2851/3,7053/3,8447/3,4134/2,4626/1,88
Stockholm84/3,5392/3,8777/3,2397/4,0883/3,4982/3,4462/2,60112/4,71109/4,58107/4,5075/3,1561/2,56
Södermanland4/1,341/0,333/1,002/0,674/1,343/1,007/2,3511/3,693/1,008/2,683/1,001/0,33
Uppsala8/2,0810/2,608/2,0810/2,608/2,0811/2,8610/2,6011/2,869/2,3414/3,645/1,306/1,56
Värmland8/2,835/1,773/1,064/1,414/1,412/0,705/1,774/1,412/0,703/1,066/2,122/0,70
Västerbotten3/1,104/1,474/1,473/1,106/2,204/1,477/2,574/1,471/0,364/1,470/00/0
Västernorrland4/1,631/0,401/0,401/0,406/2,440/04/1,632/0,811/0,401/0,403/1,221/0,40
Västmanland5/1,811/0,365/1,814/1,456/2,176/2,178/2,905/1,819/3,268/2,903/1,085/1,81
Västra Götaland45/2,6040/2,3130/1,7333/1,9142/2,4331/1,7941/2,3749/2,8344/2,5445/2,6030/1,7320/1,15
Örebro9/2,953/0,983/0,983/0,983/0,984/1,319/2,957/2,292/0,6510/3,284/1,312/0,65
Östergötland9/1,938/1,7112/2,573/0,647/1,507/1,509/1,9311/2,3613/2,7910/2,1414/3,003/0,64
Totalt266/2,57240/2,32222/2,14222/2,14239/2,31234/2,26263/2,54315/3,05287/2,77290/2,80209/2,02158/1,52