Klamydiainfektion klassas enligt smittskyddslagen som allmänfarlig sjukdom, och inträffade fall anmäls (med kod) till smittskyddsläkaren i landstinget samt till Folkhälsomyndigheten. Klamydiainfektion är en smittspårningspliktig sjukdom.

Rikskod används för anmälningar av STI-sjukdomar

  • All STI-statistik (STI=sexuellt överförda infektioner) baseras på anmälningar med avpersonifierad kod.
  • För att anonymisera den smittade används en rikskod för gonorré, klamydia, syfilis och hiv. Koden innehåller födelseår och de fyra sista siffrorna i personnumret – exempelvis 80-5528.
  • Alla sexuellt överförda infektioner anmäls alltså utan identitet till Folkhälsomyndigheten och till smittskyddsläkaren i respektive landsting. Det är enbart den behandlande läkaren som känner till patientens identitet.

Tabellförklaring

I tabellen visas andelen fall per kön och år. Siffrorna baseras på samtliga fall, oavsett smittland.
Statistiken hämtas från en föränderlig databas. Antalet fall kan därför komma att justeras både uppåt och nedåt.

Sjukdomsinformation

Kön 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997
Man45,1%44,3%44,1%44,4%43,3%43,4%43,2%43,0%42,9%43,1%43,1%43,1%43,2%43,5%43,0%43,2%43,1%43,4%42,8%43,0%43,1%42,6%42,0%41,2%40,8%
Kvinna54,7%55,6%55,8%55,4%56,6%56,5%56,7%56,9%57,0%56,8%56,8%56,8%56,7%56,4%56,9%56,7%56,7%56,4%57,0%56,9%56,8%57,2%57,9%58,7%59,1%
Okänd0,2%0,1%0,1%0,2%0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,1%0,2%0,2%0,2%0,1%0,1%0,2%0,1%0,1%0,1%